Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe wzory dokumentów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2019 r.

MRPiPS opublikowało nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i formularz rozwiązania umowy o pracę oraz inne dokumenty pracownicze w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy” znajdują się nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców zgodne z aktualnymi przepisami, które weszły w życie od Nowego Roku.

Wzory pomocne dla pracodawców i pracowników to:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. kwestionariusz osobowy dla pracownika,
  3. umowa o pracę,
  4. wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
  5. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  6. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
  7. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Wzory do pobrania

Źródło: MRPiPS

Formy zatrudnieniaKodeks pracy