Będzie wyższy ZUS dla młodych firm w 2021 roku

Iwona Maczalska

W 2021 roku spodziewać się można podwyżki składek ZUS dla nowych firm. Wszystko za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które zgodnie zapowiedzią Rady Ministrów ma wynieść 2800 zł w 2021 roku.

» Składki ZUS 2021: przedsiębiorcy zapłacą więcej

Rada Ministrów przekazała propozycję podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku. Płaca minimalna od stycznia ma wynieść nie jak wcześniej zapowiadano 2716 zł brutto, lecz aż 2800 zł. 200 zł podwyżki w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w roku bieżącym (2600 zł), będzie miało wpływ na wysokość składek ZUS na ubezpieczenie społeczne opłacane przez młode firmy.

» 2800 zł minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku - najnowsza propozycja Rady Ministrów

Składki ZUS dla nowych firm 2021

Źródło: shutterstock.com

Wyższe wynagrodzenie minimalne to wyższy ZUS dla nowych firm

Składki ZUS zarówno dla firm z wieloletnim stażem, jak i nowych firm zmieniają się każdego roku. W przypadku składek opłacanych przez nowe firmy, ich wysokość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które podlega corocznej waloryzacji.

Jeżeli kwota 2800 zł wynagrodzenia minimalnego zostanie zaakceptowana przez Radę Dialogu Społecznego, oznaczać to będzie nieuniknioną podwyżkę ZUS dla nowych firm.

ZUS dla nowych firm w 2021 roku w górę

Preferencyjne składki ZUS opłacane przez nowo otwarte firmy liczone są od podstawy stanowiącej 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli płaca minimalna w 2021 roku ukształtuje się na poziomie 2800 zł brutto, to podstawa służąca wyliczaniu składki ZUS na 2021 rok wynosić będzie 840 zł brutto.

Wyższe kwoty poszczególnych składek ZUS dla nowych firm, obliczane na podstawie nowego wynagrodzenia minimalnego wynosić będą:

  • składka emerytalna 163,97 zł,
  • składka rentowa 67,20 zł,
  • składka chorobowa 20,58 zł,
  • składka wypadkowa 14,03 zł.

Ukształtowanie się minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku na poziomie 1800 zł oznaczać będzie, że suma składek ZUS społecznych wynosić będzie w 2021 roku 265,78 zł (bez składki na Fundusz Pracy). Oznacza to wzrost składek społecznych o 18,98 zł brutto w stosunku do 2020 roku (246,80 zł). W skali roku daje to podwyżkę rzędu 227,76 zł.

Składka zdrowotna dla młodych firm 2021

Warto zaznaczyć, że powyższe kwoty nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poznamy ją dopiero w styczniu 2021 roku. Z pewnością nie będzie ona mała, bowiem już w tym roku wynosi ona 362,34 zł. Jest więc ona ,,najdroższą” składką ZUS, jaką musi opłacić młody przedsiębiorca. 

ZUSNiski ZUS