Rozliczenie z małżonkiem za 2022 r. - korzyści i oszczędności na przykładach

Ewelina Czechowicz

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu zmieniają ten sezon rozliczeń podatkowych. Na zmianach zyskają szczególnie osoby rozliczające PIT na zasadach ogólnych, który wypełnią go z małżonkiem. Wspólny PIT pozwala bowiem zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych lub uzyskać spory zwrot podatku. Jak pokazują nasze wyliczenia zyskać mogą młodzi małżonkowie, osoby będące małżeństwem i posiadające dzieci oraz małżonkowie seniorzy. Warto zatem sprawdzić deklaracje i przeliczyć czy rozliczać się razem czy osobno.

Przeanalizowaliśmy sytuacje zarówno małżeństw nowych, małżeństw z dziećmi oraz małżeństw seniorów. W każdej z tych analiz rozliczenie z małżonkiem wychodzi na plus.

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego ładu wpływają na niektóre zasady wspólnego rozliczenia małżonków. Najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć podatnicy to:

1)    Zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku a prawo do wspólnego rozliczenia 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami podatnicy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy że np. małżeństwo zostanie zawarte w grudniu 2022 r. i małżonkowie będą mogli wspólnie rozliczyć się za 2022 r.

2)    Zmiana kwoty wolnej od podatku

Od stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku, która jeszcze bardziej może przekonywać małżonków do wspólnego rozliczenia. O 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5.100 zł, po kolejnych zmianach od 1 lipca 2022 r. kwota zmniejszająca wynosi 3.600 zł z uwagi na obniżenie podatku z 17% na 12%.

Kwota wolna od podatku może przekonywać do wspólnego rozliczenia małżonków w sytuacji kiedy jeden z małżonków nie pracuje lub jego dochody są relatywnie niskie. Znaczny wzrost kwoty wolnej od podatku zapewne jest przesłanką do rozważenia wspólnego rozliczenia za 2022 r.

3)    Do stycznia 2022 r. I próg podatkowy to 120 000 zł

W ramach Polskiego ładu podwyższono również I próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 r. wzrósł on  z 85.528 zł do 120.000 zł. Zmiana ta jest również z korzyścią dla małżonków. Szczególnie skorzystają małżeństwa, w których jeden z małżonków zarabia powyżej 120.000 zł a drugi znacznie poniżej. W takiej sytuacji po zsumowaniu dochodów i podzieleniu przez dwa może się okazać że lepiej zarabiający małżonek nie musi płacić podatku w wysokości 32 % i oboje małżonkowie zapłacą 12 % PIT.

4)    Ulga dla klasy średniej.

Od 1 lipca 2022 r. kontrowersyjna ulga dla klasy średniej została wyeliminowana z systemu podatkowego. Tylko nieliczne osoby otrzymają dodatkową rekompensatę w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej.  Ulgę wyliczy fiskus i poinformuje o prawie do jej skorzystania

Tegoroczne PIT-y zaskoczą podatników. Lepiej nie polegać w ciemno na rządowym programie - Bankier.pl

Kiedy PIT za 2022 r. opłaci się młodym małżonkom

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami podatnicy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy że np. małżeństwo zostanie zawarte w grudniu 2022 r. i małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się za 2022 r. To jest korzystne dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie przychody lub ich nie ma np. jeszcze się uczy. 

Przykład:

Pan Marek ma 28 lat – w ubiegłym roku zawarł związek małżeński z Panią Jowitą, która nie pracuje. Małżonkowie nie posiadają dzieci. Dochód Pana Marka za 2022 rok wyniósł 65 000 zł. Rozliczenie wspólne będzie korzystne dla małżonków. Z uwagi na podwójną kwotę wolną, która wyniesie 60 000 zł.  Małżonkowie otrzymają zwrot podatku

Rozliczenie z małżonkiem za 2022 r. - korzyści i oszczędności na przykładach

Źródło: shutterstock

Korzyści podatkowe – PIT małżonka który zmienia formę opodatkowania 

Swoje zeznanie podatkowe za 2022 r. powinni gruntownie przeliczyć przedsiębiorcy. Wspólny PIT z małżonkiem może być bowiem dla nich korzystny w niektórych przypadkach. Możliwość zastosowania ulg podatkowych oraz preferencji daje szanse na znaczne obniżenie podatku, uzyskanie zwrotu nadpłaty. Trzeba tylko pamiętać że przy zmianie formy opodatkowania ważne jest też skontrolowanie i przeliczenie składki zdrowotnej za 2022 r.

Małżonkowie posiadający dzieci osiągną największe korzyści na wspólnym PIT

W przypadku małżonków rozliczających się na zasadach ogólnych i korzystających jednocześnie z ulgi prorodzinnej korzyści ze wspólnego rozliczenia będą największe. Tym wyższe ile więcej dzieci posiadają podatnicy. Najwyższą korzyść otrzymają osoby, które mają 4 i więcej dzieci uprawnionych do ulgi prorodzinnej. W sytuacji kiedy płacili zaliczki na podatek w 2022 roku i jednocześnie skorzystają z ulgi podatkowej i zwrot podatku może wynieść nawet 24 000 zł.

PIT dla rodzica: Sprawdź, jak zyskać nawet 24 tysiące zł zwrotu - PIT.pl

Przykłady rozliczeń małżonków korzystających z ulgi prorodzinnej:

1) Pani Zofia prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje na etacie, w 2022 roku uzyskała łączny przychód ponad 186 000 zł. Przy samodzielnym rozliczeniu podatniczka musiałaby dopłacić do PIT ponad 6000 zł. Rozliczając się z mężem Panem Adamem, który osiągnął dochód w wysokości 54 000 zł oraz korzystając z ulgi prorodzinnej na dwoje małoletnich dzieci oraz odliczając przekazane darowizny podatnicy otrzymają ponad 2200 zł zwrotu podatku.

Rozliczenie z małżonkiem może przynieść korzyść w 2023 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przykładowych danych wprowadzonych do  programu e-pity.pl  

2) Pan Bartłomiej osiągnął z PIT-11 dochody w wysokości ponad 250 000 zł. Przy samodzielnym rozliczeniu fiskusowi musiałby dopłacić prawie 15 000 zł podatku. Rozliczenie z żoną – Panią Magdaleną będzie dla podatnika korzystniejsze. Żona Pana Bartłomieja uzyskała dochód w wysokości ponad 65 000 zł. Podatnicy skorzystają z ulgi na dwoje dzieci oraz odliczą darowizny, ulgę dla krwiodawców i Internet. Dopłata do zeznania podatkowego wyniesie tylko 833 zł. 

Małżonkowie seniorzy też mogą zyskać na wspólnym rozliczeniu

Pani Anna otrzymała PIT 40A, jej dochód za 2022 r. nie przekroczył 16 000 zł, organ podatkowy nie pobierał zaliczek na podatek. Z kolei mąż Pani Anny Pan Jan osiągnął dochód w wysokości niespełna 35 000 zł. Pani Anna jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Małżonkowie na wspólnym PIT zyskają prawie 500 zł zwrotu. Gdyby Pan Jan rozliczył się sam uzyskałby 135 zł nadpłaty z PIT.

W rozliczeniu z małżonkiem wyższy zwrot podatku

Źródło: zdjęcie nadesłane przez czytelnika PIT.pl

Seniorom też opłaci się PIT z małżonkiem

Źródło: zdjęcie nadesłane przez czytelnika PIT.pl

Wspólny PIT małżonków możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Wspólne rozliczenie PIT małżonków na zasadach ogólnych pozwala na skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Największy zwrot otrzymają te osoby, które uzyskały dochody i płaciły w 2022 roku zaliczki na PIT. Ci podatnicy mogą skorzystać z pakietu ulg, dzięki któremu znacząco obniżą swoje zobowiązania podatkowe. Wspólne rozliczenie małżonków będzie przede wszystkim korzystne szczególnie dla tych osób gdzie występują duże dysproporcje w dochodach, np. dochód pierwszego małżonka mieści się  w I progu podatkowym a dochód drugiego z małżonków w drugim. Korzystne będą też te sytuacje, gdzie jeden z małżonków nie osiągnął dochodu lub jego dochód był znikomy, nie przekraczał kwoty 30 000 zł.

Wspólne rozliczenie PITOdliczenia w PITUlga na dzieciPIT-36PIT-37Twój e-PIT