Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie z małżonkiem za 2022 r. – kiedy warto złożyć korektę PIT

Ewelina Czechowicz

Podczas trwającego od 15 lutego do 2 maja 2023 roku sezonu rozliczeń podatkowych niektórzy małżonkowie rozliczyli się samodzielnie, inni pozostawili możliwość automatycznego rozliczenia. Nie każdy sprawdził, czy PIT z małżonkiem jest korzystniejszy.

W sytuacji kiedy podatnicy rozliczyli się samodzielnie, każdy z nich rozliczył się sam, zdecydował o rozliczeniu przez urząd. Okazuje się, że na takim rozliczeniu można dużo stracić. Po zmianach, w ramach Polskiego ładu, korzystniejsze może okazać się wspólne rozliczenie podatkowe, zwłaszcza jeśli jeden z małżonków uzyskał niższe dochody lub nie osiągnął ich wcale.

Sprawdź, czy straciłeś na PIT

Jeśli każdy małżonków już złożył indywidualne zeznanie podatkowe, ale po weryfikacji zeznań okazuje się, że korzystniejsze jest dla małżonków złożenie wspólnego zeznania podatkowego, istnieje możliwość skorzystania z korekty PIT. W takim przypadku jeden z małżonków powinien dokonać korekty i złożyć wspólne zeznanie z drugim małżonkiem.

Dla kogo korzystniejszy wspólny PIT

Aby skorzystać z korekty PIT, należy wypełnić zeznanie, zaznaczając kwadrat korekta i wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem.  Prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem mają podatnicy, którzy w 2022 r. zawarli związek małżeński.  Wystarczy, że np. małżeństwo zostało zawarte w grudniu 2022 r. i małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się za 2022 r. Na wspólnym rozliczeniu szczególnie zyskają Ci małżonkowie, gdzie jeden z małżonków  uzyskał niskie przychody albo nie miał ich wcale. 

Przykład:

Pan Marek ma 28 lat – w ubiegłym roku zawarł związek małżeński z Panią Jowitą, która nie pracuje. Małżonkowie nie posiadają dzieci. Dochód Pana Marka za 2022 rok wyniósł 65 000 zł. Rozliczenie wspólne będzie korzystne dla małżonków. Korzyści są większe z uwagi na to, że kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 000 zł, dla małżonków wynosi ona, za 2022 rok 60 000 zł  podatnicy zapłacą podatek tylko od 5000 zł.

Wspólny PIT małżonków na skali pozwala uwzględnić ulgi podatkowe

Małżonkowie posiadający dzieci osiągną największe korzyści na wspólnym PIT. Poniższe przykłady pokazują, że wspólne rozliczenie małżonków może przynieść spore korzyści, szczególnie jeżeli odlicznane są ulgi, w tym ulga prorodzinna.

Pani Ewa prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje na etacie, w 2022 roku uzyskała łączny przychód ponad 186 000 zł. Przy samodzielnym rozliczeniu podatniczka musiałaby dopłacić do PIT ponad 6000 zł. Rozliczając się z mężem, który osiągnął dochód w wysokości 54 000 zł oraz korzystając z ulgi prorodzinnej na dwoje małoletnich dzieci, oraz odliczając przekazane darowizny, podatnikom przysługuje ze 2022 rok ponad 2000 zł zwrotu podatku.

Pan Bartłomiej osiągnął z PIT-11 dochody w wysokości ponad 250 000 zł. Przy samodzielnym rozliczeniu fiskusowi musiałby dopłacić prawie 15 000 zł podatku. Rozliczenie z żoną – Panią Magdaleną będzie dla podatnika korzystniejsze. Żona Pana Bartłomieja uzyskała dochód w wysokości ponad 65 000 zł. Podatnicy skorzystają z ulgi na dwoje dzieci oraz odliczą darowizny, ulgę dla krwiodawców i Internet. Dopłata do zeznania podatkowego wyniesie tylko 833 zł. Pierwotny PIT Pana Bartłomieja wskazywał na dopłatę 14 000 zł dla fiskusa.

Pani Karolina w 2022 roku uzyskała tylko 1400 zł dochodu. Jej przychody są za niskie, by rozliczyć ulgę prorodzinną. Jej mąż uzyskał dochód w wysokości 55 000 zł. Dzięki wspólnemu rozliczeniu podatnicy otrzymają zwrot ulgi na dzieci oraz zwrot podatku

Małżonkowie seniorzy też zyskają

Pani Anna otrzymała PIT 40A, jej dochód za 2022 r. nie przekroczył 16 000 zł, organ podatkowy nie pobierał zaliczek na podatek. Z kolei mąż Pani Anny Pan Jan osiągnął dochód w wysokości niespełna 35 000 zł. Pani Anna jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Małżonkowie na wspólnym PIT zyskają prawie 500 zł zwrotu. Gdyby Pan Jan rozliczył się sam, uzyskałby 135 zł nadpłaty z PIT.

Wspólny PIT ze zmarłym małżonkiem

Do złożenia wspólnego zeznania podatkowego uprawnieni też są małżonkowie, którzy owdowieli w 2022 r. W przypadku śmierci małżonka w 2022 r. drugi małżonek ma prawo do wspólnego PIT. W takiej sytuacji była nasza czytelniczka Pani Katarzyna, jej mąż zmarł w maju ubiegłego roku. Wspólny PIT przyniósł ponad 1500 zł zwrotu.

Rozliczenie z małżonkiem za 2022 r. - kiedy warto złożyć korektę PIT

Korekta PIT jest 5 lat, ale warto złożyć ją niezwłocznie

Prawo do skorygowania zeznania podatkowego przysługuje każdemu podatnikowi. Korektę można złożyć w ciągu najbliższych 5 lat. W korekcie warto też zweryfikować czy zostały rozliczone wszystkie ulgi. Skorygowane do końca maja zeznania pozwolą też na przekazanie 1,5 proc. dla OPP.

Wspólny PIT małżonków możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Wspólne rozliczenie PIT małżonków na zasadach ogólnych pozwala na skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Największy zwrot otrzymają te osoby, które uzyskały dochody i płaciły w 2022 roku zaliczki na PIT. Ci podatnicy mogą skorzystać z pakietu ulg, dzięki któremu znacząco obniżą swoje zobowiązania podatkowe.

Warto dokonać analizy rozliczenia i dokonać korekty

Wspólne rozliczenie małżonków będzie korzystniejsze szczególnie dla tych osób, gdzie występują duże dysproporcje w dochodach. Np. dochód pierwszego małżonka mieści się  w I progu podatkowym a dochód drugiego z małżonków w drugim. Korzystne będą też te sytuacje, gdzie jeden z małżonków nie osiągnął dochodu lub jego dochód był znikomy, nie przekraczał kwoty 30 000 zł. Warto zatem sprawdzić, czy nasze rozliczenie z fiskusem jest złożone w sposób dla nas najkorzystniejszy.

Wspólne rozliczenie PITPIT-36PIT-37Rozliczenie roczne