Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przesunięcie terminów podatkowych i rachunkowych w związku z SARS-CoV-2

Piotr Szulczewski 12.03.2020 09:39 (aktualizacja: )

Po zamknięciu szkół w obawie przed szerzeniem się koronawirusa, czas na placówki i instytucje publiczne. Mimo, że wiele spraw można załatwić obecnie elektronicznie, to wydaje się oczywistym, że w ślad za pakietem ustaw pomocowych dla przedsiębiorców, na okres zagrożenia epidemią, przesunięciu w czasie iść powinny terminy rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych.

[AKTUALIZACJA 12.03 17:30 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych apeluje do MF o pilne przesunięcie terminów podatkowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.]

» Rząd opóźni termin rozliczeń deklaracji PIT za 2019 rok

Zagrożenie SARS-CoV-2 zbiegło się z terminami rozliczeń podatkowych oraz raportowaniem rachunkowym za rok 2019. W efekcie pojawia się realne zagrożenie, że rozprzestrzenianie się wirusa znacząco utrudni, o ile nawet nie uniemożliwi dochowania terminowości rachunkowo-podatkowej. Z jednej strony ograniczane jest już dziś funkcjonowanie sal operacyjnych w urzędach skarbowych, z drugiej – biura rachunkowe będą decydowały się na maksymalne eliminowanie kontaktu na żywo z klientami lub na podjęcie pracy zdalnej. 

» Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wnioskuje do Premiera i Ministra Finansów o odroczenie terminów

Fora internetowe aż huczą od przypuszczeń co do możliwych uchybień w terminowym przekazaniu sprawozdań i deklaracji podatkowych. Pojawia się zatem sens przesunięcia ze względu na okoliczności, dat ostatecznych na dopełnienie obowiązkó sprawozdawczych i rachunkowych. Poddawana jest m.in. propozycja, o której dyskutuje się w wśród księgowych ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby do propozycji legislacji przekazać przesunięcie terminów*:

  • sporządzenia i złożenia podpisów dla sprawozdań finansowych za rok 2019 do dnia 30.04.2020 r.,
  • złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019 do 30.04.2020 r.,
    Termin na CIT-8 przełożony na koniec lipca. Ale dla kogo?
  • złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30.04.2020 r.,
  • złożenia deklaracji IFT-2R do 30.04.2020 r.,
  • złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK do 30.04.2020 r.,
  • rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30.04.2020 r.,
  • rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. do 30.04.2020.

Do powyższych terminów należałoby również dodać termin złożenia zeznań PIT na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wydaje się, że pomocnym byłoby usunięcie zagrożeń karnych za nieterminowe rozliczenie podatkowe, złożenie sprawozdań ect. Jako alternatywę warto jest rozważyć odsunięcie w przyszłość rozliczeń i sprawozdań nie tylko do określonej daty (przesunięcie ich o miesiąc), lecz aż do etapu odwołania zagrożenia epidemią lub pozwalające dokonać rozliczenia podatkowego lub rachunkowego za dwa lata łącznie – 2019 łącznie z 2020.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Żaden z powyższych terminów na obecnym etapie nie został jeszcze przesunięty i nie jest przedmiotem formalnego wniosku legislacyjnego. 

Z punktu widzenia praktyki, propozycja wydaje się bardzo słuszna i wymaga istotnego rozważenia i poparcia środowiska księgowych, prawnych i audytowych. Podobnie rozważeniu powinny być poddane inne terminy materialnoprawne obejmujące całość lub znaczną część społeczeństwa, które mogą być z przyczyn niezależnych od zobowiązanych do ich przestrzegania - zagrożone.

» Koronawirus: Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Obecnie zaproponowany pakiet ustaw pomocowych zawiera wyłącznie rozwiązania w sprawie usunięcia opłaty prolongacyjnej oraz łączenia straty podatkowej z dwóch lat.

Przywrócenie terminu metodą na problemy z epidemią? Tak, ale…

Obecnie rozwiązaniem jednostkowym na problem mogłaby okazać się przewidziana w art. 162 ustawy – ordynacja podatkowa instytucja przywrócenia terminu. Odpowiednio takie same zasady dotyczą prawa administracyjnego (wynikają z kodeksu postępowania administracyjnego).

» Koronawirus a przymusowy urlop pracownika po powrocie z delegacji

Zgodnie z zasadami przywracania terminu, w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.  Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.

Problem w tym, że instytucję przywracania terminu stosuje się wyłącznie do terminów procesowych (np. na dokonanie określonej czynności w postępowaniu podatkowym), a nie do ustalonych przepisami prawa terminów ustawowych. W efekcie bez zmian legislacyjnych instytucja nie pomoże wszystkim podatnikom w dopełnieniu ich obowiązków.

» Zasiłek dla rodziców na czas zamknięcia przedszkola i szkoły

*wskazane daty nie stanowią oficjalnej propozycji lub stanowiska SKWP, lecz stanowią wynik dyskusji osób zainteresowanych.

Płatnik PITCITVATRozliczenie roczneHOTKoronawirus w PolsceZmiany w VAT