Koronawirus a przymusowy urlop pracownika po powrocie z delegacji

Iwona Maczalska

Pracownicy powracający z delegacji odbytej w rejonach zagrożonych koronawirusem powinni zachować szczególną ostrożność. Czy w ramach prewencji pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowy urlop?

» Zasiłek dla rodziców na czas zamknięcia przedszkola i szkoły

W związku z pojawieniem się pierwszego, potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, pracodawcy zastanawiają się jakie formy prewencji przed rozszerzaniem choroby mogą zastosować w swoich zakładach pracy. Jednym z często zadawanych pytań jest prawo do wysłania pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy.

Przymusowy urlop pracownika powracającego z delegacji

Wiemy już, że w obliczu aktualnego zagrożenia pracownik ma prawo odmówić odbycia podróży służbowej do rejonów zagrożonych koronawirusem. Informowaliśmy o tym w artykule ,, Czy pracownik może odmówić delegacji w rejony zagrożone koronawirusem?”.

Jakie więc formy prewencji zastosować w przypadku pracownika, który przebywał w rejonach zagrożonych koronawirusem i wraca z wyjazdu służbowego? Rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy zachęca do stosowania pracy zdalnej. Co jednak w przypadku, gdy zajmowane stanowisko zobowiązuje pracownika do osobistego świadczenia pracy? Czy można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy?

Zdaniem PiP pracodawca nie może zobowiązać pracownika powracającego z delegacji do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Co więcej sam pracodawca nie może również samodzielnie podjąć decyzji o konieczności odbycia izolacji w ramach kwarantanny.

Powrót z delegacji a niedopuszczenie pracownika do pracy

Pracodawcy, których pracownicy powracają z terenów objętych koronawirusem, jeżeli nie jest możliwe świadczenie przez nich pracy zdalnej – coraz częściej decydują o okresowym ich zwolnieniu ze świadczenia pracy. Celem ma być niedopuszczenie do ewentualnego  zarażenia innych współpracowników. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

» Koronawirus: Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tak, zwolnienie ze świadczenia pracy w obecnej sytuacji jest możliwe bez naruszenia przepisów kodeksu pracy. Może mieć ono jednak miejsce wyłącznie, kiedy odbywa się to za wypłatą pełnego wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy.

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaKoronawirus w Polsce