Czy pracownik może odmówić delegacji w rejony zagrożone koronawirusem?

Iwona Maczalska

Pracownicy coraz częściej stają przed dylematem związanym z koniecznością odbycia delegacji w rejony zagrożone koronawirusem. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia tą kwestię.

» Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z koronawirusem. PIP wyjasnia

Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi na liczne wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa pracy w odniesieniu do sytuacji zagrożenia koronawirusem w zeszłym tygodniu przedstawiła wyczerpujące wyjaśnienia. Dziś pojawiają się kolejne pytania – tym razem dotyczące kwestii odbywania podróży służbowych do rejonów dotkniętych koronawiusem  SARS-CoV-2..

Delegacja do krajów dotkniętych koronawirusem

Pracownicy coraz częściej zastanawiają się, czy mogą odmówić swojemu pracodawcy wykonania polecenia służbowego jakim jest odbycie delegacji do rejonów dotkniętych  koronawirusem SARS-CoV-2. Z odpowiedzią ponownie pośpieszyła Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem PiP pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wyjazdu z uwagi na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia.

» Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły - prawo do zasiłku opiekuńczego

Zdaniem inspekcji pracy każdy pracodawca przed podjęciem decyzji o wysłaniu pracownika do rejonów dotkniętych wirusem powinien w szczególności kierować się bieżącymi komunikatami wydawanymi przez organizacje państwowe, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej i MSZ. Pozwoli to nie tylko ochronić życie i zdrowie pracownika, lecz także uniknąć rozprzestrzeniania się choroby na osoby trzecie.

,, Jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony, gdzie może być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyka związane z możliwością zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują potencjalne zagrożenie, np. zorganizować tak wyjazd, by czas przebywania w niebezpiecznym miejscu był jak najkrótszy” – wyjaśniła Państwowa Inspekcja Pracy.

Na podstawie PAP

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaKoronawirus w Polsce