Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Termin na CIT-8 przełożony na koniec lipca, ale dla kogo?

Katarzyna Sudaj 25.03.2020 09:19 (aktualizacja: )

Pojawił się projekt rozporządzenia wydłużający termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do 31 lipca 2020 r. Obejmuje on podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie przedłużające termin na CIT-8 podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw

Przypomnijmy, że ustawowy termin na rozliczenie CIT-8 za 2019 rok mija we wtorek 31 marca 2020 roku. Wobec aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i faktem zamknięcia szkół i przedszkoli od czwartku 12 marca, a co za tym idzie nieobecności w biurach rachunkowych wielu pracowników, księgowi już dawno podnosili problem terminów podatkowych i konieczności ich wydłużenia. Czy ich głos został wysłuchany?

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla kogo to rozwiązanie?

Projekt rozporządzenia znajdzie zastosowanie do podatników:

  • osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także
  • tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

cit-8 do końca lipca

Źródło: Twitter

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ skierowane jest do innego kręgu podatników.

[aktualizacja 25.03.2020 r., godz. 23:50]:CIT-8 dla firm jednak z dłuższym terminem! Nie trzeba spieszyć się do 31 marca

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Czasu zostało bardzo mało.

CITKoronawirus w Polsce