Pracownicze koszty uzyskania przychodu w PIT za 2021 rok

Iwona Maczalska

Wypełniając roczne rozliczenie PIT za 2021 rok pracownicy mają prawo ująć w nim koszty uzyskania przychodu. Koszty te różnią się m.in. ze względu na ilość zawartych stosunków pracy. Jakie zryczałtowane koszty pracownicze obowiązują w 2022 roku?

» Koszty uzyskania przychodu PIT

Koszty uzyskania przychodu są wydatkami, jakie pracownik poniósł w celu uzyskania zarobku. Są nimi w szczególności wydatki poniesione na zakup biletów na przejazdy do zakładu pracy. Koszty te bezpośrednio podatnik uwzględnia w deklaracji PIT, przez co pomniejsza swój podatek do zapłaty. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,Pracownicze koszty mają rekompensować pracownikowi wydatki związane z dojazdem do pracy. Stąd ich wysokość (określona w ustawie PIT) zależy od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości oraz od tego, czy pracuje u jednego pracodawcy, czy u kilku". Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów w 2022 roku?

Koszty pracownicze w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Koszty uzyskania przychodów 2021: pracownik miejscowy i zamiejscowy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów za rok 2021 (miesiące styczeń – grudzień) wynoszą nie więcej niż:

  • 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),,
  • 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu)”.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów z wielu umów o prace. Jaką kwotę ująć w PIT?

Podatnicy mają wątpliwości, jak postąpić w przypadku gdy w trakcie 2021 roku uzyskiwano dochód z więcej niż jednej umowy o pracę – również w sytuacji, gdy w obydwu przypadkach pracownik mieszkał i pracował w tej samej miejscowości. Ministerstwo Finansów radzi, by w takiej sytuacji zsumować koszty z uzyskanych informacji PIT-11. Uczula jednak, że łączna kwota odliczanych kosztów w zeznaniu PIT, nie może w tym przypadku przekroczyć kwoty 4500 zł.

Obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków

Na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania poniesionych wydatków. Ponosząc wydatki warto zatem na bieżąco przechowywać imienne bilety okresowe. Pamiętaj jednak, że aktualnie obowiązująca ustawa PIT nie przewiduje możliwości odliczania w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę.  

Jak rozliczyć w PIT pracownicze koszty?

Osoby mające obawy przed samodzielnym rozliczaniem w deklaracji PIT pracowniczych kosztów uzyskania przychodów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-pity. Program ten krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji oraz podpowie, jak prawidłowo rozliczyć w niej koszty pracownicze. Więcej na temat programu znajdziesz tutaj. 

 

KosztyPIT-37PIT-36Rozliczenie roczne