Polski Ład w Senacie. Komisja za odroczeniem Polskiego Ładu do 2023 roku

Iwona Maczalska

W Senacie trwa drugi dzień prac nad ustawą podatkową Polski Ład. Senat przyjął aż 70 poprawek. Pojawiła się również rekomendacja dotycząca przesunięcia wejścia w życie Polskiego Ładu o rok – do stycznia 2023 roku.

 

[Aktualizacja 29.10.2021 20:00 - Sejm odrzucił poprawkę Senatu zakładającą odroczenie wejścia w życie ustawy Polski Ład do 2023 roku. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład jednak od 2022 roku. Sejm odrzucił poprawkę Senatu"].

W środę Komisja Senacka przyjęła aż 70 poprawek do ustawy Polski Ład. Głosowanie nad ustawą zaplanowane jest na piątek. Komisja Finansów i Budżetu będzie rekomendowała Senatowi, by w najbliższy piątek zagłosował on nad przesunięciem o rok wejścia w życie wszystkich przepisów podatkowych. Ma to nie tylko zwiększyć możliwość dopracowania nowych przepisów prawa, lecz również wydłużyć okres, w jakim podatnicy będą mogli zaznajomić się z obszernymi zmianami i wprowadzić je w życie.

Polski Ład w Senacie

Źródło: senat.gov.pl

Nad jakimi zmianami pracuje Senat?

Obrady Senatu dotyczą w szczególności obszernej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), czyli tzw. ustawy o Polskim Ładzie.

Jak można przeczytać w podsumowaniu prac senackich ustawa ,, Przewiduje podwyżkę do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, a do 120 tys. zł – pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17%, a powyżej niego rośnie do 32%. Zmienia także zasady odliczania składki zdrowotnej, jej część przestanie podlegać odliczeniu. Dla osób o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł ustawa wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej, aby brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie podwyższał ich progu podatkowego. Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Ustawa przewiduje też ulgę dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale nadal będą pracować i nie pobierać emerytury, otrzymają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, czyli nie będą płacić podatku od dochodów nieprzekraczających 115 tys. zł. Każdy z rodziców w rodzinie mającej więcej niż 4 dzieci również uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną od podatku. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł. Składka płacących podatek według karty podatkowej będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia i wyniesie 270 zł. Osoby rozliczające się podatkiem zryczałtowanym o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia, te o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł – składkę liczoną od 100% przeciętnego wynagrodzenia, a o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180% przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa wprowadza również tzw. ulgi na robotyzację, ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników. Będzie je można rozliczyć przez 6 lat. Poszerza też możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT (zysk firmy nie jest opodatkowany, dopóki w niej pozostaje). Ustawa zawiera także przepisy mające na celu walkę z szarą strefą”.

Polski ŁadPodatek PIT