Polski Ład: Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu od stycznia 2022 roku

Ewelina Czechowicz

Przepisy Polskiego Ładu nakładają na podatników nowe obowiązki zarówno w kontekście korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_V7, jak i składania – wraz z jego korektą – czynnego żalu. Od stycznia 2022 r. czynny żal nie będzie potrzebny przy korekcie pliku JPK VAT. Co się zmieni w obowiązujących przepisach - wyjaśniamy

Znowelizowany został art. 161 KKS, który od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał w następującym kształcie:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Jednolity Plik Kontrolny bez czynnego żalu

Na mocy znowelizowanych przepisów podatnicy nie będą musieli załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Od stycznia przy korekcie nie trzeba będzie składać czynnego żalu. Istotny będzie tylko czas złożenia korekty i zapłata ewentualnego podatku, aby można było uniknąć kary.

Czynny żal przy korekcie nowego JPK_VAT, kiedy jest potrzebny? - PIT.pl

Korekta JPK_VAT od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu

Źródło: shutterstock

Korekta JPK_VAT

JPK_VAT zawiera część ewidencyjną (dane z ewidencji VAT) oraz część deklaracyjną (deklarację VAT-7 albo VAT-7K). Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie przesyłają co miesiąc JPK_V7M, a podatnicy rozliczający VAT kwartalnie - JPK_V7K. Błędy w przekazanym pliku należy poprawić poprzez złożenie korekty.

Dotąd podatnicy do korekty części ewidencyjnej składali czynny żal. Od stycznia 2022 r. będą zwolnieni z tego obowiązku. Trzeba pamiętać, że przesłanie nierzetelnej ewidencji, tj. niezgodnej ze stanem rzeczywistym, może być uznane za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy przede wszystkim od skali uchybień. Złożenie wadliwej ewidencji, tj. sporządzonej niezgodnie z przepisami prawa , jest wykroczeniem skarbowym. Sposobem na uniknięcie sankcji dotąd było złożenie wraz z korektą pliku "czynnego żalu". Polski ład zmienia te zasady, i elminuje potrzebę złożenia "czynnego żalu".

Dokonanie korekty części deklaracyjnej w JPK_V7M lub JPK_V7K nie podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.  Tu podatnicy nie musieli składać czynnego żalu. 

Jednolite przepisy dotącze czynnego żalu dla części eweidencyjnej i deklaracyjnej JPK_VAT

Teraz przepisy za sprawą Polskiego ładu zostaną ujednolicone. Trzeba będzie tylko pamiętać, że korekta deklaracji musi być złożona do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - pomijając zawieszenie tego uprawnienia w czasie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej, a także zakaz korekty w zakresie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Drugim warunkiem dla uniknięcia sankcji będzie uiszczenie w całości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (podatku). Spełnienie obu wymogów da z mocy prawa ochronę przed sankcjami karnymi skarbowymi za złożenie nierzetelnego rozliczenia podatkowego. "Czynny żal" od stycznia 2022 r. będzie  tutaj zbędny.

 

JPK Jednolity Plik KontrolnyPodatki 2022Zmiany w VATVATPolski Ład