Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład - co dalej z podatkiem liniowym?

Redakcja PIT.pl 11.10.2021 07:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli wybrać - co do zasady - trzy sposoby opodatkowania swojej działalności, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z polskiego systemu podatkowego ma natomiast zniknąć tzw. karta podatkowa. Każda z tych form będzie się wiązać jednak z dodatkowymi obciążeniami.

Składka zdrowotna nowym obciążeniem

Podstawowym nowym obciążeniem ma być składka zdrowotna, która od nowego roku nie będzie mogła zostać odliczona od podatku (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami duża część składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku, dzięki czemu nie stanowi istotnego obciążenia dla przedsiębiorcy). Na początku prac nad projektem ustawy planowano by składka zdrowotna wyniosła 9%, co w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym prowadziłoby do efektywnego opodatkowania w wysokości 28%. Zgodnie z obecnie procedowanym

projektem składka zdrowotna ma wynieść 4,9% dochodów, jednak nie mniej niż 270 zł miesięcznie (co prowadzi do efektywnego opodatkowania według stawki 23,9%). W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka ma wynieść-w zależności od wysokości przychodów - 305,56 zł, 509,27 zł lub 916,68 zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku, co się zmieni?

Jednocześnie, dużo mówi się o wzroście kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, jednak dotyczy to wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą według skali podatkowej. Kwota wolna nie ma zaś zastosowania do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem. Wzrost obciążeń jednoosobowej działalności gospodarczej powoduje, że ta forma prowadzenia działalności staje się po prostu nieopłacalna (biorąc jeszcze pod uwagę, że osoba prowadząca taką działalność odpowiada całym swoim majątkiem za jakiekolwiek zobowiązania, zarówno cywilnoprawne, jak i podatkowe).

Polski ład - co dalej z podatkiem liniowym?

Źródło:shutterstock

Czy warto przejść na ryczałt, a może czas na przekształcenie w spółkę?

Z tego względu, przedsiębiorcy powinni rozważyć zmianę formy prowadzonej działalności lub przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W szczególności, można rozważyć przejście na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnik w takim przypadku nie odpowiada za zobowiązania spółki). Dodatkowo, Spółka będąca małym podatnikiem może być bowiem opodatkowana 9% podatkiem dochodowym (dopiero zaś w przypadku wypłaty dywidendy, dochodzi do ponownego opodatkowania według stawku 19%). Zatem efektywne opodatkowanie (podatek dochodowy od osób prawych oraz podatek od dywidend) wynosi 26,29%, co jest tylko trochę wyższym opodatkowaniem niż opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Alternatywnie, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe) mogą przyjąć opodatkowanie według modelu estońskiego (dotyczy to spółek, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne oraz zatrudniają przynajmniej trzech pracowników). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przyjęcie modelu estońskiego jest bardzo trudne, jeżeli nawet niemożliwe. W tym zakresie, wiele ograniczeń (np. obowiązek dokonywania nowych inwestycji) zostanie zniesionych od nowego roku, co pozwoli na przyjęcie tego modelu przez wiele więcej spółek. Spółka, która przyjmie model estoński, nie płaci podatku do momentu wypłaty zysku. Efektywne opodatkowanie takiej spółki (suma podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od dywidend) wynosi - w zależności od wielkości spółki - 20%, 25% lub 30%. Zatem, taka forma opodatkowania może okazać się dużo korzystniejsza

niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Dla wielu rodzajów działalności rozwiązaniem może być przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik wprawdzie nie ma prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania jakichkolwiek kosztów związanych z działalnością, jednak stawka podatkowa wynosić będzie od 3% do 14%, przy czym większość usług jest opodatkowanych według stawki 8,5%. Do tego dochodzi stała stawka zdrowotna, o której było wspomniane powyżej. Taka forma opodatkowania

może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie mają dużych bieżących kosztów działalności.

Czas na ocenę, czy zmienić formę opodatkowania?

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorcy powinni indywidulanie ocenić przyjęcie najkorzystniejszej dla siebie formy prowadzenia działalności lub formy opodatkowania od nowego roku. W szczególności, przedsiębiorcy powinni rozważyć przekształcenie swojej działalności w spółkę (co jednak wymaga działań już teraz) lub

przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (co wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego na początku przyszłego roku).

Autor: Szymon Murawski, kancelaria Graś i Wspólnicy

Prawnik, absolwent studiów MBA, doradca podatkowy z prawie 20-letnim doświadczeniem.

Specjalizuje się w podatkach dochodowych. Posiada także bogate doświadczenie w projektach dotyczących międzynarodowego planowania podatkowego.

Brał udział w wielu transakcjach M&A i uczestniczył w restrukturyzacjach największych polskich i międzynarodowych firm. Prowadził liczne konferencje dotyczące zagadnień podatkowych.

Specjalizuje się w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz doradztwie na rzecz instytucji finansowych.

Polski ŁadKarta podatkowaFormy opodatkowaniaZakładanie firmyPodatek PITPłatnik PITOdliczenia w PITZUSHOT