Zleceniobiorcy z niższym wynagrodzeniem netto od lipca. Winne zaliczki PIT

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów poinformowało, że część podatników od lipca zapłaci wyższe zaliczki na podatek PIT. Choć ma to trwać tylko przez jakiś czas to spadek wynagrodzenia netto odczują m.in. pracownicy zarabiający na podstawie umowy zlecenia.

» Część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek PIT od 1 lipca. MF tłumaczy kto i dlaczego

,,Choć „Niskie podatki” pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od lipca 2022” – poinformowało w swoim komunikacie Ministerstwo Finansów. O jakich podatników chodzi? Mowa m.in. o niektórych pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niektórych emerytach, mundurowych oraz zleceniobiorcach świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia. Więcej na ten temat w artykule ,, Skutki zmian w zaliczkach PIT od 1 lipca na przykładach”.

NIższe wynagrodzenia zleceniobiorców od lipca 2022

Źródło: shutterstock

Umowy zlecenia z wyższymi zaliczkami PIT. Jak długo i dlaczego?

Wyższy poziom zaliczek PIT przy wynagrodzeniach od lipca będzie miało kilka przyczyn. Jedną z nich jest brak możliwości stosowania kwoty wolnej w trakcie roku przy zaliczkach na podatek PIT do końca 2022 roku. T0 jednak nie wszystko. Podwyższenie zaliczek PIT od lipca wynikać będzie również z uchylenia przepisów utrzymujących zaliczki na poziomie z 2021 roku. Jak tłumaczy to Ministerstwo Finansów?

Zdaniem resortu finansów ,, Wyższe miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie spadek miesięcznego wynagrodzenia netto zleceniobiorców przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto, pomimo korzyści z reformy dla tych podatników w ujęciu rocznym, również wynika z uchylenia przepisu utrzymującego zaliczki na poziomie z 2021 r. Dodatkową przyczyną jest też brak możliwości stosowania kwoty wolnej w trakcie roku przy zaliczkach na PIT. Co więcej, problem rozwiąże się z początkiem 2023 r., bo wtedy to wejdą w życie przepisy pozwalające na stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku przy umowach zlecenia". 

Wynagrodzenie netto zleceniobiorców lipiec 2022

Źródło: shutterstock

 

Zaliczki PIT zleceniobiorców lipiec 2022

Źródło: shutterstock

 

To jednak nie wszystko. Jak dodaje Ministerstwo Finansów ,,w tym roku zleceniobiorca może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek przez płatnika (art. 22 Ordynacji podatkowej). Zaliczka występuje u niego bowiem z uwagi na brak możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w ciągu roku, podczas gdy podatek często nie jest w ogóle należny (np. przy zarobkach 3 200 zł brutto miesięcznie za rok podatek wyniesie 0 zł)”.

 

Polski ŁadFormy zatrudnienia