Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polska podpisała z Baliwatem Guernsey protokół w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Redakcja PIT.pl

Regulacje zawarte w protokole zmieniającym są efektem prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych. Dotyczy to prawa krajowego jak i międzynarodowego. Podpisany protokół zmienia umowę miedzy Polską, a Baliwatem Guernsey z 8 października 2013 r. Wspomniany dokument uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, dorobek BEPS jak i propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.


Źródło: MF

19 maja br. w Londynie podpisany został Protokół zmieniający Umowę między Polską, a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Protokół podpisali Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Piotr Wilczek oraz Nicola Forshaw, Dyrektor Służby Podatkowej Guernsey.

Co to Baliwat Guernsey?

Guernsey to terytorium przy francuskim wybrzeżu na kanale La Manche, na wyspie Guernsey i pozostałych Wyspach Normandzkich, z wyłączeniem wyspy Jersey. Guernsey, podobnie jak Jersey, są de facto terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii. (za wikipedia.org)

Podpisanie Protokołu zmieniającego umowę z Baliwatem Guernsey to element spójnej polityki podatkowej Polski, mającej na celu ograniczenie wykorzystywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. To także dowód silnej woli politycznej, co do wspólnego zwalczania oszustw podatkowych i dbałości o równe zasady konkurencji dla firm działających na naszych rynkach. Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy wykorzystują słabości umów podatkowych dla realizacji skomplikowanych schematów optymalizacyjnych, które służą unikaniu płacenia podatków. To kolejny przykład efektywnej realizacji polityki wdrażania do zawartych przez Polskę umów podatkowych najwyższych standardów wypracowanych na forum OECD – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Regulacje zawartego Protokołu są efektem prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego. Nasz kraj aktywnie uczestniczy w pracach związanych z projektem OECD BEPS, który zawiera przepisy uszczelniające. Dotyczy to również Konwencji MLI, proponującej rozwiązania w obszarach międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej, najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje oszustw podatkowych.

Dotychczas obowiązująca Umowa podpisana 8 października 2013 r. w Londynie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych stała w sprzeczności z przepisami konwencji MLI. W tej sytuacji konieczne stało się zawarcie niniejszego Protokołu. Wspomniany dokument uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, dorobek BEPS jak i propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.

Źródło: MF

CIT