Od 28 lipca 2022 r. podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe

Katarzyna Sudaj 15.07.2022 12:42 (aktualizacja: )

Dwa miesiące czekaliśmy na publikację rozporządzenia zmieniającego stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd w krajowej podróży służbowej. 28 lipca 2022 roku wzrosły stawki niezmieniane od 2013 roku. Ile wynosi nowa stawka diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej?


Źródło: shutterstock.com

Już w połowie maja pisaliśmy na PIT.pl o przygotowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekcie rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przewidywano w nim spory, bo aż 26% wzrost stawek diet i delegacji w krajowej podróży służbowej. Dotychczasowa dieta 30 zł za dobę podróży pracownika w delegacji miała wzrosnąć do 38 zł. Przypomnijmy, że dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, a pozostawała bez zmian od 2013 roku.

Rozporządzenie zostało wreszcie opublikowane 13 lipca w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1481).

Wzrost o ponad 26 proc.

Od 28 lipca 2022 roku stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, będzie wynosiła 38 zl (dotychczas 30 zł). Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety - zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

StawkiObowiązuje od
DietaRyczałt za noclegRyczałt za dojazdy
38,00 zł57,00 zł7,60 zł28.07.2022
30,00 zł45,00 zł6,00 zł01.03.2013

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie udokumentowania rachunkiem, ale nie może być wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (dotychczas 600 zł).

DelegacjaKodeks pracyHOT