Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podwyżka stawki delegacji za podróże służbowe. Po ponad 9 latach dieta w górę

Katarzyna Sudaj 13.05.2022 12:39 (aktualizacja: )

Od 2013 roku obowiązuje niezmieniona stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe. MPiPS nareszcie przygotowało projekt rozporządzenia, które przewiduje wzrost nie tylko samej diety, ale i stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd. Wzrost spory, bo aż o 26 proc.

Opublikowano rozporządzenie. Podwyżki dopiero od końca lipca


Źródło: shutterstock.com

11 maja br. o publikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) .

Wzrost o ponad 26 proc.

Dzięki temu obecna stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, która wynosi 30 zł, ma wzrosnąć aż o 8 zł (ponad 26% podwyżka) i wynosić 38 zł. Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety - zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

StawkiObowiązuje od
DietaRyczałt za noclegRyczałt za dojazdy
38,00 zł57,00 zł7,60 zł01.06.2022*
30,00 zł45,00 zł6,00 zł01.03.2013

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Resort pracy proponując takie, a nie inne podwyżki podkreślił, że w uzasadnieniu do projektu uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

Przypomnijmy, że zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie udokumentowania rachunkiem, ale nie może być wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł. Obecnie to 600 zł.

Przepisy dotyczą budżetówki. Prywatni pracodawcy mogą ustalić inne warunki

Zwróćmy uwagę, że przepisy wspomnianego rozporządzenia dotyczą należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą ustalać stawki diet, delegacji i ryczałtów za nocleg czy dojazdy w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Od kiedy wyższa dieta i delegacja za podróże służbowe?

W rozporządzeniu zapisano, że jego przepisy wejdą w życie *pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, więc być może już 1 czerwca 2022 roku.

[aktualizacja 15.07]: Brzmienie ostatniego paragrafu zmieniono na "§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia." Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 13 lipca, więc jego postanowienia wejdą w życie od 28 lipca 2022 roku.

DelegacjaKosztyKodeks pracy