Nowy wzór druku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2

Iwona Maczalska

Minister Finansów przygotował nowy druk NIP-2. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku.

» Zmiany w ustawie o VAT wprowadzające grupy VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Za sprawą projektu już od stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowy wzór zgłoszenia NIP-2.

Nowy druk NIP-2

Źródło: shutterstock

NIP-2 (14) obowiązujący w 2023 roku

Zmiana zgłoszenia NIP-2 jest odpowiedzią na ostatnie zmiany przepisów prawa. Wynikają one głównie z wprowadzenia nowego podmiotu tj. grupy VAT.

Jak informuje projektodawca ,,We wzorze NIP-2(13), oprócz drobnych aktualizacji porządkowych i redakcyjnych, w tym uaktualnienia publikatorów aktów prawnych, wprowadzono następujące zmiany:

  • w bloku D w pozycji 86 dodano kwadrat nr 5 z opisem „grupa VAT” i z odnośnikiem nr 5 o treści: „W imieniu grupy VAT zgłoszenia dokonuje przedstawiciel grupy VAT”,
  • usunięto odnośnik nr 5 w poz. 89 (status „w organizacji” co do zasady dotyczy spółek kapitałowych, ale może dotyczyć też innych podmiotów, wobec których przepisy prawa dopuszczają taki status),
  • w bloku D.4. na końcu tytułu dodano: „/ CZŁONKA GRUPY VAT”,
  • w poz. 111 na końcu opisu przy kwadracie nr 1 i nr 2 dodano: „/ grupy VAT”,
  • w poz. 113 dodano kwadrat nr 3 z opisem: „oddział podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju (dotyczy grupy VAT)”,
  • w poz. 114 nazwie pozycji nadano brzmienie: „Forma uczestnictwa – kwadraty nr 1 i 2 dot. grupy kapitałowej, kwadraty nr 3 i 4 dot. grupy VAT (zaznaczyć właściwy kwadrat):”, dodano kwadrat nr 3 z opisem: „przedstawiciel grupy VAT” i dodano kwadrat nr 4 z opisem: „członek grupy VAT”, (należy zaznaczy, że przedstawiciel grupy VAT jest członkiem grupy VAT),
  • w poz. 117 opis przed gwiazdką uzupełniono: „ a w przypadku oddziału (zaznaczony w poz. 113 kwadrat nr 3) – numer KRS”.  

VATZmiany w VATPolski Ład