Nowe wzory dotyczące kas fiskalnych - rozporządzenie 2019

Katarzyna Sudaj

Weszło w życie nowe rozporządzenie MF dot. kas rejestrujących online, które wprowadziło nowe wzory m.in. wniosku o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych.

O ile wzrośnie płaca minimalna w 2020 roku?

Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

Kilka dni temu weszły w życie przepisy dotyczące kas online, a już od 2020 roku pierwsza grupa przedsiębiorców będzie musiała obowiązkowo je stosować.

Nowe rozporządzenie MF dot. kas online na 2019 rok

Nie dziwi więc fakt, że oprócz głównego aktu prawnego pojawiły się już rozporządzenia dotyczące nowego typu kas. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816) uchyliło poprzedni akt prawny z 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 363) i wprowadziło szereg nowych formularzy  obowiązujących od 1 maja 2019 roku:

Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas online?

Kasy fiskalneHOT