Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowa matryca stawek VAT i nowelizacja ustawy

Katarzyna Sudaj

MF ogłosi przed końcem 2018 roku projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, który zakłada utrzymanie stawek 23% i 8%, nową matrycę stawek VAT oraz odejście od stosowania PKWiU 2008.

We wtorek 21 sierpnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił punkt zakładający przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów jeszcze w IV kwartale 2018 roku ma przedstawić go RM tak, by rząd mógł przyjąć projekt przed końcem tego roku.

Już jest: Nowa matryca stawek VAT

 

Zbyt skomplikowane stosowanie PKWiU 2008

Jak główny powód szykujących się zmian w przepisach podano obowiązującą tylko do 31 grudnia 2018 roku klasyfikację PKWiU 2008, na podstawie której ustala się obecnie stawkę podatku VAT dla danego towaru lub usługi. 10-letnia praktyka pokazała, że istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest zbyt rozbudowany i skomplikowany, a to powoduje duże utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chodzi głównie o konieczność dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Na PKWiU 2008 opiera się także krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), instytucja odpowiedzialności solidarnej czy też system ryczałtowy dla rolników oraz niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0%, procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Taki system jest nieefektywny, a z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych w zakresie PKWiU wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny, nie zapewnia również ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich stawek VAT opartych na PKWiU 2008.

 

Rząd nie pozwoli na obniżkę podatku VAT ze względu na wpływy budżetowe

Drugi, ale bardzo istotny powód, to  chęć utrzymania dotychczasowych wpływów  z podatku VAT do budżetu państwa. Z końcem 2018 roku powinny przestać obowiązywać „tymczasowo” podniesione w 2011 roku stawki podatku VAT z 22 na 23 procent i z 7 na 8 procent.

Ale najwyraźniej powrotu do niższych stawek nie będzie, przynajmniej nie z początkiem 2019 roku. MF planuje zapisy w ustawie, przy jakich warunkach obniżka stawek VAT będzie możliwa. A na razie  podkreśla, że „niezbędne jest utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie do momentu, gdy ich obniżenie będzie uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych.”  

 

Czego ma dotyczyć nowelizacja przepisów o VAT?

Nowy projekt ustawy ma dotyczyć:      

  1. Zrezygnowania ze stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług w zakresie identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. W tym celu MF przygotuje nową matrycę stawek VAT, która ma uprościć stosowanie poszczególnych stawek.
  2. Instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) czyli nowego instrumentu, który zapewni poprawność opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym da podatnikom ochronę, której obecnie nie zapewnia  opinia klasyfikacyjna wydana przez GUS.
  3. Utrzymania podwyższonych stawek podatku VAT 23% i 8% (jak również stawki: zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) a także uzależnienia ich obniżki od „wskaźników ważnych z punktu widzenia finansów publicznych”.
  4. Zmian w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej, które wynikają z zastąpienia PKWiU 2008 nowym PKWiU 2015.

[Z ostatniej chwili]: Czy odpowiedzialny za przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o VAT wiceminister finansów Paweł Gruza odejdzie z resortu? Wiele na to wskazuje.

VATPKWiU