PKWiU

PKWiU 2008 do końca marca 2020 roku do celów opodatkowania VAT

Nowy system identyfikowania towarów i usług (według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015) wejdzie w życie dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Dlatego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zapisano projekt przedłużający do 31 marca 2020 r. stosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ...

PKWiU 2008 do końca marca 2020 roku do celów opodatkowania VAT

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS-W

Ministerstwo finansów opublikowało wniosek WIS-W, na którym od 1 listopada będzie można składać podania o ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług. W zakresie przekazywania wiążących dla podatnika informacji co do stawki podatku, wniosek zastąpi ORD-IN oraz składane do GUS ...

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS-W