PKD 2025. Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności

Iwona Maczalska

Trwają prace nad nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. PKD 2025 ma zastąpić aktualnie obowiązującą PKD 2007.

Główny Urząd Statystyczny przy współpracy z Grupą roboczą ds. rewizji NACE Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat, prowadzą konsultacje nad zmianami w aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. PKD 2025 oparta będzie na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Trwają konsultacje w tej sprawie.

Nowelizacja PKD 2025

Źródło: shutterstock

PKD 2025 w zamian za PKD 2007

Aktualnie prowadzone prace nad nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności są na etapie konsultacji. Konsultacje te umożliwią użytkownikom klasyfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym - tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).

Jak pisze GUS na swojej stronie internetowej ,, Z uwagi na szerokie wykorzystanie PKD, między innymi do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędowych, istotne jest, aby zmiany wprowadzane do klasyfikacji PKD odzwierciedlały faktyczne potrzeby jej użytkowników. W związku z tym, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych szerokich konsultacjach dotyczących projektu nowej struktury klasyfikacji PKD 2025”.

Wszelkie propozycje zmian do poziomu krajowego PKD (tj. wydzielenia podklas, zmian nazw grupowań, uzupełnień not wyjaśniających) zgłaszać należy w formie wypełnionych wniosków, na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Standardów i Rejestrów, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected]. Ostateczny termin zgłaszania uwag to koniec marca 2023 roku.

Projekt nowelizacji PKD 2025 (tabela zmian 2007 vs 2025)

Z propozycjami zmian w nowelizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, zapoznać się można na stronie GUS. Zaproponowane przez komisję badawczą zmiany na poziomie krajowym, przedstawia również poniższa tabela:

PKD 2007 - 2025

Źródło: GUS

Pozostałe informacje na temat zmian i składania uwag znajdziesz pod poniższymi linkami:

Co to jest PKD i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców?

Prace GUS nad PKD 2025 mają niebagatelne znaczenie. Kody PKD są bowiem niezwykle istotne z choćby z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca musi określić zakres wykonywanej przez siebie działalności. Na jego podstawie wskazywany jest kod PKD działalności.

Kluczowa rola PKD to jednak rola statystyczna. Więcej na ten temat w artykule ,, Co to jest klasyfikacja PKD”.

Zmiany PKD 2004-2007

Planowana zmiana Polskiej Klasyfikacji Działalności nie będzie odbywała się pierwszy raz. Na przestrzeni lat różnego rodzaju modyfikacjom ulegała co najmniej kilkakrotnie. Ostania zmiana miała miejsce 1 sierpnia bieżącego roku i dotyczyła głównie działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. O szczegółach informowaliśmy w artykule ,, Od 1 sierpnia nowe kody PKD dla niektórych grup działalności”.

Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności 2007 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Dz. U. 251 poz. 1885 z późn. zm.), obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2010 roku. Zastąpiła ona wówczas PKD 2004. Więcej na ten temat w artykule ,, Koniec stosowania PKD 2004”.    

Zawieszanie firmyZakładanie firmyPKWiU