Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PKD 2025. Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności

Iwona Maczalska

Trwają prace nad nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. PKD 2025 ma zastąpić aktualnie obowiązującą PKD 2007.

Główny Urząd Statystyczny przy współpracy z Grupą roboczą ds. rewizji NACE Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej Eurostat, prowadzą konsultacje nad zmianami w aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. PKD 2025 oparta będzie na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Trwają konsultacje w tej sprawie.

Nowelizacja PKD 2025

Źródło: shutterstock

PKD 2025 w zamian za PKD 2007

Aktualnie prowadzone prace nad nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności są na etapie konsultacji. Konsultacje te umożliwią użytkownikom klasyfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym - tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).

Jak pisze GUS na swojej stronie internetowej ,, Z uwagi na szerokie wykorzystanie PKD, między innymi do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędowych, istotne jest, aby zmiany wprowadzane do klasyfikacji PKD odzwierciedlały faktyczne potrzeby jej użytkowników. W związku z tym, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych szerokich konsultacjach dotyczących projektu nowej struktury klasyfikacji PKD 2025”.

Wszelkie propozycje zmian do poziomu krajowego PKD (tj. wydzielenia podklas, zmian nazw grupowań, uzupełnień not wyjaśniających) zgłaszać należy w formie wypełnionych wniosków, na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Standardów i Rejestrów, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected]. Ostateczny termin zgłaszania uwag to koniec marca 2023 roku.

Projekt nowelizacji PKD 2025 (tabela zmian 2007 vs 2025)

Z propozycjami zmian w nowelizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, zapoznać się można na stronie GUS. Zaproponowane przez komisję badawczą zmiany na poziomie krajowym, przedstawia również poniższa tabela:

PKD 2007 - 2025

Źródło: GUS

Pozostałe informacje na temat zmian i składania uwag znajdziesz pod poniższymi linkami:

Co to jest PKD i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców?

Prace GUS nad PKD 2025 mają niebagatelne znaczenie. Kody PKD są bowiem niezwykle istotne z choćby z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca musi określić zakres wykonywanej przez siebie działalności. Na jego podstawie wskazywany jest kod PKD działalności.

Kluczowa rola PKD to jednak rola statystyczna. Więcej na ten temat w artykule ,, Co to jest klasyfikacja PKD”.

Zmiany PKD 2004-2007

Planowana zmiana Polskiej Klasyfikacji Działalności nie będzie odbywała się pierwszy raz. Na przestrzeni lat różnego rodzaju modyfikacjom ulegała co najmniej kilkakrotnie. Ostania zmiana miała miejsce 1 sierpnia bieżącego roku i dotyczyła głównie działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. O szczegółach informowaliśmy w artykule ,, Od 1 sierpnia nowe kody PKD dla niektórych grup działalności”.

Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności 2007 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Dz. U. 251 poz. 1885 z późn. zm.), obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2010 roku. Zastąpiła ona wówczas PKD 2004. Więcej na ten temat w artykule ,, Koniec stosowania PKD 2004”.    

Zawieszanie firmyZakładanie firmyPKWiU