Jak założyć i gdzie można wykorzystać profil zaufany?

Gazeta Podatkowa

Profil zaufany, zwłaszcza w czasach epidemii i ograniczeń z nią związanych, okazał się bardzo przydatnym narzędziem, ułatwiającym i umożliwiającym załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu obywatelom i przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą wykorzystywać profil zaufany do zarządzania swoim wpisem w CEIDG i zmieniać dane dotyczące ich firm z każdego, dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Profil zaufany służy do kontaktu z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jak założyć i gdzie można wykorzystać profil zaufany?
Źródło: shutterstock.com

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można:

  • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
  • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Przy załatwianiu większości spraw w urzędach konieczne jest potwierdzenie tożsamości np. poprzez okazanie dowodu osobistego. Takiej możliwości nie ma w sytuacji, gdy sprawa załatwiana jest on-line, ale swoją tożsamość można potwierdzić wykorzystując profil zaufany. Wraz z profilem zaufanym uzyskuje się dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami, przez którą można wysyłać wnioski lub pisma oraz odbierać pisma z urzędów. Należy jednak zaznaczyć, iż profil zaufany nie może być wykorzystany do składania zeznań podatkowych.

Podpisywanie dokumentów

Profil zaufany można wykorzystywać do podpisania dowolnego dokumentu elektronicznego. Można w ten sposób podpisać zarówno dokumenty zapisane na dysku, jak i takie, które zostały przygotowane na formularzach elektronicznych udostępnionych np. na biznes.gov.pl, ePUAP lub na innych serwisach urzędowych.

Podpisanie polega na kliknięciu przycisku "Podpisz podpisem zaufanym" i potwierdzeniu np. kodem autoryzacyjnym. Podpisany dokument można ściągnąć na swój dysk lub - jeśli został przygotowany na formularzu elektronicznym, w ramach usługi urzędowej on-line - wysłać go do właściwego urzędu.

Założenie profilu zaufanego możliwe jest z wykorzystaniem bankowości internetowej. Przy czym jest to możliwe tylko w tych bankach (bankach spółdzielczych), które mają zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego. Profil zaufany można także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej. Pełna lista banków dostępna jest na stronie profilu zaufanego.

Profil zaufany można również założyć z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, a także dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Ta ostatnia opcja wymaga jednak posiadania - oprócz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - także czytnika umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowanego wcześniej oprogramowania e-dowodu.

Wybierając opcję założenia profilu zaufanego z późniejszym potwierdzeniem w jednym z punktów potwierdzających, należy wcześniej ustalić samodzielnie nazwę użytkownika i hasło. Poza tym należy przygotować dane do kontaktu: adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Na podany adres e-mail otrzymuje się powiadomienia o statusie swoich spraw i wysłanych wnioskach. Na podany numer telefonu otrzymuje się jednorazowe kody SMS, za pomocą których potwierdza się logowanie do usługi czy podpisanie dokumentu. Adres punktu potwierdzającego, w którym należy potwierdzić swoją tożsamość w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, można odszukać na stronie profilu zaufanego.

Profil zaufany w czasie epidemii

W czasie epidemii COVID-19 możliwe jest założenie tymczasowego profilu zaufanego, który obecnie też jest ważny przez 3 lata. Do założenia tymczasowego profilu nie jest potrzebna wizyta w urzędzie, bankowość elektroniczna ani e-dowód. Tożsamość użytkownika potwierdza urzędnik w trakcie tzw. wideoweryfikacji.

Jakie instytucje publiczne korzystają z profilu zaufanego?

Ministerstwo Rozwoju:
-można zarejestrować, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą w CEIDG,
-można skorzystać z bazy usług publicznych on-line na portalu Biznes.gov.pl.
Ministerstwo Klimatu:
-obsługa konta w Systemie BDO.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
-sprawy związane z ubezpieczeniem własnym lub pracownika na PUE ZUS.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
-wnioski o zezwolenie na pracę cudzoziemca na praca.gov.pl.
Urząd Patentowy RP:
-wniosek o ochronę wynalazku, wzoru użytkowego, przemysłowego lub znaku towarowego na Platformie Usług Elektronicznych UPRP.
Urzędy skarbowe:
-sprawdzenie swoich rozliczeń podatkowych, a także zgłoszenie spadku lub darowizny na Portalu podatkowym.
Krajowy Rejestr Karny:
-pobieranie zaświadczeń o niekaralności.
Internetowe Konto Pacjenta (IKP):
-informacje o danych medycznych, nałożonych kwarantannach, wystawionych receptach i skierowaniach.

 

autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 2022-01-27

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zakładanie firmyZawieszanie firmy