Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nie każda sprzedaż będzie musiała być oznaczona kodem GTU od 1 października

Iwona Maczalska 23.09.2020 12:04 (aktualizacja: )

W myśl zmian w JPK, jakie wejdą w życie 1 października, wielu podatników zobowiązanych będzie do oznaczania wystawianych faktur dodatkowymi kodami GTU. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył każdej sprzedaży.

» Podatnicy apelują o odroczenie nowego JPK_VAT

Zmiany w pliku JPK_VAT zbliżają się wielkimi krokami. Choć do 1 października zostało już tylko kilka dni, wiele przedsiębiorców nadal ma wątpliwości, jakim kodem GTU oznaczać wystawiane faktury.

Nowe kody GTU od 1 października
Źródło: shutterstock.com

Istota zmian w JPK_VAT, jakie wejdą w życie 1 października

Istotą zmian dotyczących pliku JPK, jakie zaczną obowiązywać już od 1 października, jest m.in. pojawienie się nowego obowiązku oznaczania każdej faktury sprzedażowej, specjalnymi kodami GTU – pod warunkiem, że sprzedaż ta mieści się w grupach ryzyka wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów.

Nowe kody GTU - jakie grupy sprzedaży będą objęte nowym obowiązkiem?

Począwszy od 1 października klasyfikowanie nowych transakcji odbywać się będzie według nowych 13 grup. Jak twierdzi Ministerstwo – wytypowane grupy podzielone zostały według grup ryzyka podatkowego oraz co kluczowe – możliwości wystąpienia nadużyć w rozliczeniach podatkowych. Oznacza to, że nowy podział nie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, lecz wyłącznie tych z branż znajdujących się w grupie ryzyka.

Grupami objętymi nowym obowiązkiem raportowania od 1 października będą:

Opis grupy (w ten sposób wskazać transakcję w JPK)Rodzaj transakcji objętych grupowaniem

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że ,,Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług)”.

» Błędne oznaczenia kodu GTU w nowej strukturze JPK. MF radzi, jak dokonać korekty

Nowe oznaczenie GTU - stosować, czy nie?

Niestety odpowiedzi na to pytanie udzielić sobie może wyłącznie przedsiębiorca. Zgodnie bowiem z przepisami prawa, to na nim spoczywa odpowiedzialność dokonania oceny, czy sprzedawana usługa lub towar znajduje się w wykazie usług oraz towarów wrażliwych.

Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązkiem dodatkowego oznaczenia kodem GTU objęte są wszystkie faktury wykazujące towary/usługi z grupy ryzyka. Nie ma przy tym znaczenia, czy wśród wszystkich wykazanych na fakturze towarów tylko jedna z pozycji obejmuje towar/usługę z grupy ryzyka, czy więcej. Każda taka faktura, choćby zawierała wyłącznie jeden towar z grupy ryzyka, musi zostać dodatkowo oznaczona nowym kodem GTU.  

» Gdzie umieszczać nowe kody GTU? Na fakturze, czy tylko w pliku JPK_V7?

Kody GTU bezpośrednio na fakturze pomocą dla księgowości

Choć powszechnie informuje się o obowiązku oznaczania faktur kodami GTU, to przepisy prawa wprost nie nakładają takiego obowiązku na przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży bezpośrednio w pliku JPK_V7. Czy zatem przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług z grupy ryzyka, powinni bezwzględnie oznaczać faktury nowymi kodami GTU? Z pewnością taka czynność nie będzie stanowiła problemu dla urzędu skarbowego, w trakcie ewentualnej kontroli. Z drugiej strony może stanowić spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i księgowości. Ze względu na brak dogłębnej wiedzy dotyczącej specyfiki sprzedawanych towarów i usług przez obsługiwanych przedsiębiorców, prawidłowe wytypowanie kodu GTU przez biuro rachunkowe może być bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego też dla własnego bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki, warto samodzielnie opisywać faktury sprzedażowe nowymi kodami GTU.  

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATHOT