Dwa tygodnie na przygotowanie się na nowy JPK_VAT

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcom pozostało niewiele ponad dwa tygodnie na przygotowanie się do nowych obowiązków. Od 1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT. Wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, w szczególności koniecznością dostosowania systemów księgowych.

» Podatnicy apelują o odroczenie nowego JPK_VAT

Jedną z kluczowych zmian będzie m.in. nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (GTU).

Obowiązywać będą dwa warianty dla pliku JPK_VAT:

  • JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Niestety zmiany nie ograniczają się tylko do wprowadzenia jednego pliku zastępującego zarówno JPK_VAT, jak i deklarację VAT. W nowej strukturze pliku konieczne będzie bowiem podawanie wielu nowych informacji (trzeba będzie wskazać: grupę towarów i usług GTU,  rodzaj transakcji, dowód sprzedaży i zakupu).


Źródło: shutterstock.com

Jak zbudowany jest nowy JPK_VAT?

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną, zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 lub VAT-7K które będą jego częścią. Urzędy skarbowe będą od 1 października otrzymywać jedynie JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych przez podatnika. Dodatkowo zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji.

» Błędne oznaczenia kodu GTU w nowej strukturze JPK. MF radzi, jak dokonać korekty

W przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne będą oni składali JPK_V7M, który za każdy miesiąc będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie za pośrednictwem JPK_V7K będą zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej kwartalnie.

Kto i kiedy będzie składał nowy JPK?

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani będą wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Wprowadzane zmiany nie obejmą podatników zwolnionych z VAT. W obiegu pozostaną nadal deklaracje  VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Jakie dane trzeba będzie podać w nowym pliki?

W części deklaracyjnej trzeba będzie podawać dane które dotychczas występowały w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Natomiast w części ewidencyjnej dodatkowo poza danymi z deklaracji trzeba będzie wskazywać:

  • grupę towarów i usług GTU
  • rodzaj transakcji
  • dowód sprzedaży i zakupu

Do kiedy i jak trzeba będzie przesłać plik JPK_VAT?

Plik trzeba będzie wysyłać w dotychczasowych terminach, czyli do 25 miesiąca za miesiąc poprzedni. Deklaracja będzie trzeba przesłać do urzędu skarbowego, a nie jak dotychczas do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeżeli 25 dzień miesiąca wypadanie w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na wysłanie pliku wydłuży się do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Na te zmiany trzeba się dobrze przygotować, bo błąd może być kosztowny i dotkliwy

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK, który uniemożliwi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.  Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy. Zostanie ona nałożona, jeżeli składający deklaracje nie prześle skorygowanej ewidencji w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień. Kara zostanie również nałożona, jeżeli wyjaśniania i korekta trafią do urzędu po terminie.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT.

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT wejdą w życie 1 października 2020 r., a więc pierwsze nowe pliki JPK_VAT będą musiały zostać przesłane za październik 2020 r.

JPK Jednolity Plik KontrolnyHOT