Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Najważniejsze wskaźniki kadrowe zmieniające się w styczniu 2022 roku

Iwona Maczalska

W styczniu 2022 roku zmianie ulegnie wiele wskaźników kadrowych. Mowa w szczególności o wymiarze czasu pracy, minimalnym wynagrodzeniu, odprawach pieniężnych, czy też dodatkach za pracę w nocy.

Wskaźniki kadrowe 2022

Źródło: shutterstock

1 stycznia każdego roku zmianie ulega wiele wskaźników wykorzystywanych w codziennych pracach przez specjalistów ds. kadrowych. Ma na to wpływ w szczególności coroczna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też zmiany w kalendarzu i różnice w dniach wolnych od pracy.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej używanych wskaźników kadrowych, które ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2022 roku:

  1. Wymiar czasu pracy 2022 - pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w 2022 roku będą pracować mniej niżeli w 2021 roku. W przyszłym roku pracownicy przepracują bowiem 251 dni.

Czas pracy 2022

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

152

19

12 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 18 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

160

20

10

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 5 czerwca - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 16 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

Wrzesień

brak

176

228

Październik

brak

168

21

10

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10

Łącznie:

13 dni świątecznych

2008

251

114

* W 2022 roku jedno święto przypada w sobotę (1 stycznia - Nowy Rok).

Liczba niedziel w 2022 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

1 maja - Święto Państwowe

5 czerwca - Zielone Świątki

25 grudnia - Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

  1. Dodatki za pracę w nocy 2022 - Zmiana wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Ponieważ w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3010 zł brutto, to dodatek za pracę w nocy również ulegnie podwyższeniu.

Dodatki za pracę w nocy 2022

Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20223,96 zł
Luty 20223,76 zł
Marzec 20223,27 zł
Kwiecień 20223,76 zł
Maj 20223,58 zł
Czerwiec 20223,58 zł
Lipiec 20223,58 zł
Sierpień 20223,42 zł
Wrzesień 20223,42 zł
Październik 20223,58 zł
Listopad 20223,76 zł
Grudzień 20223,58 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

  1. Odprawy pieniężne 2022 - Pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mają prawo ubiegać się o wypłatę odprawy pieniężnej. Wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi nie tylko zmienia się co roku, lecz także podlega pewnemu ograniczeniu. Nie może bowiem przekraczać kwoty piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna wysokość odprawy pieniężnej 2022

RokMaksymalna kwota odprawy pieniężnej

2022

45.150 zł*

2021

42.000 zł*

2020

39,000 zł*

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

  1. Wynagrodzenie minimalne 2022 - Kluczowym elementem mającym wpływ na większość wskaźników kadrowych jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych ulegnie ono podwyższeniu.

Wynagrodzenie minimalne 2022

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

  1. Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy 2022 - Wynagrodzenie minimalne w I roku pracy wynosiło 80% kwoty wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być jednak niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Wynagrodzenie minimalneWynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy*Obowiązuje od

3.010,00 zł

3.010,00 zł

01.01.2022

2.800,00 zł

2.800,00 zł

01.01.2021

2.600,00 zł

2.600,00 zł

01.01.2020

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

  1. Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2022 roku - W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegnie czas pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Mowa o 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Szczegóły poszczególnych okresów rozliczeniowych znajdziesz na poniższych stronach:

1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

2-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

6-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

12-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

 

Kodeks pracyInne podatkiPłaca minimalna