Wskaźniki

 

Okresy rozliczeniowe

2-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 28 lutego

328

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

312

Łącznie

2000

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

2-miesięczny okres rozliczeniowy 2018

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 29 lutego

328

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

328

od 1 lipca do 31 sierpnia

352

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

320

Łącznie

2008

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Luty: (7 tygodni x 40h) + (8 x 8h) - (2 x 8h) = 280 + 64 - 16 = 328 godzin

Marzec - Kwiecień: (8 tygodni x 40h) + (3 x 8h) – (1 x 8h) = 320 + 24 – 8 = 336 godzin

Maj - Czerwiec: (8 tygodni x 40h) + (5 x 8h) - (3 x 8h) = 320 + 40 - 24 = 336 godzin

Lipiec - Sierpień: (7 tygodni x 40h) + (9 x 8h) - (1 x 8h) = 280 + 72 – 8 = 344 godziny

Wrzesień - Październik: (8 tygodni x 40h) + (3 x 8h) = 320 + 24 = 344 godziny

Listopad - Grudzień: (7 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (4 x 8h) = 280 + 64 – 32 = 312 godzin

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz