Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nadpłata rocznej składki zdrowotnej wywoła skutki w PIT za 2023 r.

Ewelina Czechowicz 25.05.2023 08:10 (aktualizacja: )

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej i jej nadpłata będzie miała dla niektórych przedsiębiorców skutki w PIT za 2023 r. Kto będzie musiał ująć nadpłatę w PIT i dlaczego? – wyjaśniamy

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a PIT za 2022 r.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem oraz liniowo muszą pamiętać, że nadpłata składki zdrowotnej będzie musiała zostać ujęta w PIT za 2023 rok.

Skala podatkowa a zwrot składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty nie będzie miał wpływu na PIT za 2023 r.

Nadpłata składki zdrowotnej u podatników na ryczałcie

Podatnicy opodatkowani ryczałtowo mogą odliczyć od przychodu 50 % zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty będzie miał wpływ na PIT za 2023 rok. Bowiem będą musieli uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej i doliczyć ją do przychodu w PIT-28 w wysokości 50 %.

Nadpłata rocznej składki zdrowotnej wywoła skutki w PIT za 2023 r.

Źródło: Shutterstock

Nadpłacona składka zdrowotna przedsiębiorcy płacącego PIT liniowy

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, mogą zapłaconą składkę zdrowotną do wysokości 8700 zł za 2022 r. zaliczyć w koszty uzyskania przychodu albo odliczyć od dochodu. Stąd nadpłata składki zdrowotnej wpłynie na ich rozliczenie podatkowe.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych – jeżeli składka była zaliczona do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach należy dokonać korekty zeznania PIT-36L za 2022 r. Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów mieści się w tej nadpłacie.

Jeżeli opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik odliczał od podstawy opodatkowania, wówczas powstaje obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy opodatkowania mieści się w tej nadpłacie.

Księgowi uważają, że jeżeli na podatku liniowym zapłacono składkę wyższą od limitu i po zwrocie nadpłaty składka zdrowotna w dalszym ciągu przekracza limit, to korekta nie powinna być dokonywana. W zakresie rozliczenia nadpłaty składki zdrowotnej na podatku liniowym i jej wpływu na rozliczenia roczne i PIT liniowców skierowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie jak i kiedy nadpłata nadpłaty składki ZUS za 2022 r. wpływa na PIT za 2023 r.

 

Rozliczenie roczneZUSPodatki 2023PIT-28PIT-36Składka zdrowotnaSkala podatkowaRyczałtPodatek liniowyHOT