Nadchodzą zmiany, które ułatwią prowadzenie firmy bez ZUS do 32 400 zł przychodu w roku

Ewelina Czechowicz

Do Sejmu trafił projekt zmian w działalności nierejestrowanej, który może zachęcić do aktywności kolejne osoby. Projektowane przepisy zawierają ułatwienia dla chcących pracować bez ZUS. Tłumaczymy, co i kiedy może się zmienić?

Jak pisaliśmy na łamach PIT.pl, od lipca 2023 r. można na działalności nierejestrowanej osiągać wyższe przychody. Teraz mają się pojawić się kolejne zmiany. Każdy, kto zastanawia się, czy może sprzedawać towary lub świadczyć usługi bez zakładania firmy powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania działalności nierejestrowanej.

Firma bez ZUS? Od 1 lipca wzrost limitu przychodów na działalności nierejestrowanej — PIT.pl

Nadchodzą zmiany, które mogą ułatwić prowadzenie firmy bez ZUS

Zgodnie z zapisami projektu, zmianie miałaby ulec wysokość przychodu, która pozwalałaby na prowadzenie działalności bez ZUS. Miałaby ona wynosić 9-krotność minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi. 3600 zł. Stąd przedsiębiorca nie musiałby pilnować maksymalnej kwoty dochodu, która aktualnie wynosi 2700 zł a limitu rocznego w wysokości 32 400 zł.

Firma bez ZUS

Źródło: Shutterstock

Przedsiębiorca bez NIP

Zgodnie z projektowanymi zmianami nowe przepisy mają ograniczyć formalności i pozwolić przedsiębiorcy na posługiwaniem się numerem PESEL.  

Krótsza karencja dla byłych przedsiębiorców

W projekcie nowych przepisów proponuje się również skrócenie okresu „karencji” z 60 do 24 miesięcy, które muszą upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia tzw. działalności nieewidencjonowanej. Taka zmiana mogłaby pozwolić większej ilości osób prowadzących firmy na niedużą skalę, bądź dorabiającym na prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo w projekcie zaproponowano  skrócenie okresu od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności do skorzystania z tzw. ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Od kiedy nowe przepisy?

Według założeń projektu nowe przepisy miałby zacząć obowiązywać już w przyszłym roku.

Formy zatrudnieniaDziałalność nierejestrowana