Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT?

Katarzyna Sudaj 06.04.2017 11:00 (aktualizacja: )

W podsumowaniu rocznego zeznania PIT może wyjść nie tylko zwrot podatku, ale niestety także niedopłata. Kwotę brakującego podatku należy wpłacić na konto urzędu skarbowego do końca kwietnia. Gdzie znaleźć właściwy numer rachunku i jak opisać przelew?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2020.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podatek PIT za 2019 rok zapłacimy inaczej niż w roku ubiegłym

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT?

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT? / YAY foto

 

Zwłaszcza w przypadku nie korzystania z żadnych ulg i odliczeń w deklaracji PIT, gdy suma zaliczek na podatek pobranych w ciągu roku okazuje się zbyt niska w stosunku do całorocznego podatku należnego, powstaje niedopłata w podatku dochodowym. Obliczoną kwotę należy uiścić na rzecz właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia, czyli składając formularz PIT można równocześnie zapłacić zaległy podatek lub poczekać z wpłatą do 30 kwietnia.

Na jaki numer rachunku wpłacić brakujący podatek? W dobie rozliczeń komputerowych i składania PIT-ów online warto skorzystać z podpowiedzi programu do rozliczeń który pokaże dane do przelewu (a wśród nich numer konta naszego US) lub wydrukuje gotowy formularz wpłaty w okienku bankowym – dla tradycjonalistów.


Źródło: Opracowanie własne / e-pity 2017

Druga opcja to samodzielne wykonanie przelewu w bankowości internetowej. Aplikacje komputerowe i mobilne zazwyczaj po wpisaniu nazwy miasta, gdzie mieści się nasz urząd skarbowy, podpowiadają właściwy numer konta do przelewu (bo dany US ma kilka numerów kont – osobne do poszczególnych podatków np., PIT, VAT, PCC itd.) Wówczas należy odpowiednio oznaczyć okres, za który dokonujemy wpłaty np. za rok 2017 czyli 17R oraz symbol formularza np. PIT-37, a także nasz numer PESEL lub NIP. Dla ułatwienia, nasz program e-pity 2017 generuje taki gotowy formularz wpłaty:


Źródło: Opracowanie własne / e-pity 2017

Gdyby ktoś jednak był na tyle skrupulatny, że chciałby sprawdzić numery kont bankowych danego urzędu skarbowego w akcie prawnym, to musi sięgnąć do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2018 r. poz. 123).  Każdy urząd skarbowy ma kilka rachunków do gromadzenia należności z tytułu różnych podatków. Poszczególne konta są oznaczone innymi skrótami:

 Płatny plikOpis
 lub Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego
  • CIT- podatek dochodowy od osób prawnych,
  • VAT - podatek od towarów i usług,
  • VOES - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście),
  • VIU-D/VIND(MOSS) - podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji,
  • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),
  • KP PCC SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,
  • in.d. - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
  • MANDATY - wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa,
  • MAN-JNG - wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa.

Duża niedopłata podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Korekta PIT