Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Masz niedopłatę w PIT 2023? Poproś o spłatę członka rodziny lub znajomego

Iwona Maczalska

W wyniku rozliczenia PIT za 2022 rok wielu podatników zanotowało niedopłatę podatku. Jeżeli zapłata zaległości stanowi dla nas problem, to o pomoc możemy poprosić krewnych i znajomych. Należy jednak uważać. Nie każdy bowiem może zapłacić za nas zaległy podatek.

» Nadpłata podatku i niedopłata w PIT 2023

Wielu z nas wypełniając roczne zeznanie PIT za 2022 rok zanotowało niedopłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopłatą tą jest m.in. różnica pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi, a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu całego roku.

» Skala podatkowa, progi PIT 2023

Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 12%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 120 000 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 12% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Kto może zapłacić za nas podatek

Źródło: shutterstock

Kto może zapłacić za nas podatek? 

Zapłaty podatku PIT powinny co do zasady dokonać osoby, na których aktualnie ciąży obowiązek uiszczenia zaległego podatku. Przepisy prawa podatkowego jeszcze niedawno całkowicie nie dopuszczały możliwości, by podatek opłaciła w imieniu podatnika inna osoba. Aktualnie jest to możliwe. W świetle art. 62b § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zapłata podatku może nastąpić także przez:

  1. najbliższą rodzinę – małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego – w przypadku, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
  3. inny podmiot – w przypadku, gdy kwota zaległego podatku nie przekracza 1000 zł - jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Oznacza to, że w przypadku zapłaty podatku przez członka rodziny nie ma znaczenia kwota niedopłaty. W przypadku chęci zapłaty podatku PIT przez znajomych możliwość ta ma miejsce wyłącznie, gdy kwota niedopłaty nie przekracza 1000 zł. 

Masz niedopłatę w PIT 2023? Zaległy podatek może zapłacić członek rodziny lub znajomy

 

Wspólne rozliczenie małżonków - kto zapłaci podatek?

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, podatek może wpłacić zarówno małżonek, jak i współmałżonek - na swój mikrorachunek albo na mikrorachunek małżonka. Zalecane jest jednak aby podatek, który wynika ze wspólnego zeznania wpłacać na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu PIT jako pierwsza.

 

Niedopłata PIT wyłącznie na mikrorachunek podatkowy

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl, a jeżeli nie masz takiej możliwości, to możesz go uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zaległy podatek zapłać do 2 maja

Warto mieć na uwadze, że 2 maja mija nie tylko ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2022 rok, lecz również przekazania do urzędu skarbowego powstałej niedopłaty podatku. Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Twój e-PIT