Masz mniej niż 26 lat? Sprawdź, jak rozliczyć PIT 2021

Redakcja PIT.pl

Masz mniej niż 26 lat? Sprawdź, jak rozliczyć się z PIT, z jakich ulg skorzystać oraz zobacz często zadawane pytania.

» PIT O - Ulga zerowy PIT dla młodych

Co to dla mnie oznacza

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe),

to twoje przychody są wolne od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

Do tego limitu nie płacisz podatku dochodowego.

Ulga dla młodych w PIT 2021

Źródło: shutterstock

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Czy muszę składać zeznanie

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

 • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
 • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą,
 • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazujesz w nim również przychody objęte ulgą. Ma to charakter informacyjny.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą.

Sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, żeby skorzystać z ulgi na dziecko.

Uwaga! Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zapłaciłeś od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu.

Jeśli w roku podatkowym oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś inne przychody podlegające opodatkowaniu sprawdź, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać:

 1. Ulga na dziecko,
 2. Ulga na internet,
 3. Wpłaty na IKZE,
 4. Ulga rehabilitacyjnej,
 5. Ulga termomodernizacyjnej,
 6. Ulga abolicyjnej,
 7. Odliczenie darowizn,
 8. Odliczenie składek społecznych i zdrowotnych.

Więcej na ten temat w poradniku Ministerstwa Finansów dostępnym tutaj.

 

Źrodło: poradnik MF

 

Bez PIT dla młodychRozliczenie roczne