Kwarantanna a zasiłek chorobowy. Kiedy przysługuje i jak się ubiegać?

Iwona Maczalska

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że coraz więcej osób przebywa obecnie na kwarantannie. Czy w trakcie kwarantanny zawsze przysługuje zasiłek chorobowy? Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Wyjaśniamy.

» Czy możliwa jest praca zdalna w trakcie kwarantanny? Stanowisko ZUS

Osoby przebywające na kwarantannie, jeśli czują się dobrze mogą bez przeszkód świadczyć pracę w formie zdalnej. Jeżeli jednak ich stan zdrowia bądź forma pracy uniemożliwia wykonywania obowiązków służbowych z domu, mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego). Nie każdy jednak uzyska prawo do wypłaty tych świadczeń.

Kwarantanna a prawo do zasiłku

Źródło: shutterstock

Kwarantanna - kiedy prawo do zasiłku?

Zgodnie z przepisami prawa osobie przebywającej w izolacji, za okres kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Warunek jest jeden – należy być zgłoszonym w ZUS do ubezpieczenia chorobowego. Warto przy tym zaznaczyć, że podstawą ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Jeżeli więc decyzję o przebywaniu na kwarantannie podejmujemy samodzielnie, prawo do świadczenia nie będzie przysługiwało.

Jak twierdzi Paweł Żebrowski, Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,, Państwowy Inspektor Sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Zdecydować o kwarantannie może także lekarz, a następnie ocenić stan zdrowia i wystawić zaświadczenie lekarskie. Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć ją do pracodawcy lub ZUS. Dokument ten jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Natomiast zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS oraz do pracodawcy, który ma profil na PUE ZUS. Osoba, która otrzymuje świadczenie chorobowe nie może pracować. W innym przypadku straci prawo do świadczenia''.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy dla rodzica

Zdarzyć się może, że obowiązkową kwarantanną zostanie objęte dziecko. Z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic, jako prawowity opiekun ma prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Z zasiłku opiekuńczego skorzystać może również rodzic w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola bądź żłobka do którego uczęszczało dziecko. Zasiłek ten, na dziecko do ukończenia 8. roku życia przysługuje aktualnie wyłącznie na zasadach ogólnych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany w ramach Tarczy antykryzysowej, nie jest już wypłacany przez państwo.

Więcej na temat zasiłku opiekuńczego wypłacanego na zasadach ogólnych znajdziesz w artykule ,, Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 lipca 2020 i co dalej”.  

Kwarantanna pracownika - wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy

Osobie przebywającej w obowiązkowej kwarantannie przysługuje prawo do wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Na świadczenia te składa się wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Czym różnią się od siebie te świadczenia?

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za okres nie dłuższy niż 33 dni choroby (lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.). Jeżeli okres kwarantanny wpisze się w te dni, osobie ubezpieczonej przysługuje w pierwszej kolejności wynagrodzenie za czas choroby. Wynagrodzenie to, wypłaca pracodawca.

Jeżeli osoba ubezpieczona wykroczyła już poza limit 33 dni choroby (14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.) przysługiwać jej będzie nie wynagrodzenie chorobowe, lecz zasiłek chorobowy. Zasiłek ten zostanie wypłacony bezpośrednio ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga! Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) zobowiązany jest przekazać decyzję wydaną ubezpieczonemu (pracownikowi) do ZUS. Jak twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,,Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Kwarantanna przedsiębiorcy - zasiłek na czas izolacji

Osobnie samozatrudnionej również przysługuje prawo do zasiłku. Aby jednak mogła z niego skorzystać musi być zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego.

Decyzję państwowego inspektora sanitarnego przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ZUS. Decyzja ta może zostać dostarczona elektronicznie  - za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Można ją złożyć w drodze wniosku ZAS-53. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji. Instrukcja wypełniania wniosku ZAS-53 dostępna jest tutaj.

Choroba, wypadekKoronawirus w Polsce