Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czy możliwa jest praca zdalna w trakcie kwarantanny? Stanowisko ZUS

Iwona Maczalska

Osoby poddane kwarantannie, jeśli zawnioskują do ZUS o świadczenie chorobowe - potraktowane będą jako osoby niezdolne do pracy. W takim przypadku nie powinny świadczyć pracy - również w formie zdalnej. 

W ostatnich dniach spore zmieszanie budzi kwestia świadczenia pracy w trakcie odbywania kwarantanny. Jest ona problematyczna w szczególności dla osób, które w ostatnim czasie powróciły z zagranicy i na mocy najnowszych przepisów zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Czy takie osoby pomimo, że czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby nie mogą świadczyć pracy zdalnej? Przyjrzyjmy się opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz aktualnie obowiązującym przepisom. 

Kwarantanna nie zawsze wyklucza możliwość podejmowania pracy zdalnej

Organem upoważnionym do wydania decyzji o konieczności poddania się kwarantannie bądź też izolacji jest Państwowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny. Decyzję tą wydaje się osobie, która została zakażona, jest podejrzana o zakażenie bądź też miała kontakt ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, czyli m.in. z inną osobą zakażoną. Samo wydanie decyzji o konieczności odbycia kwarantanny nie jest jednoznaczne z tym, że osoba ta uznana jest za niedolną do pracy.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymanie decyzji o konieczności odbycia kwarantanny bądź izolacji wydanej przez Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny stanowi podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby. Aby otrzymać świadczenie chorobowe pracownik zobowiązany jest wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę świadczenia chorobowego. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępnej tutaj. 

Warto przy tym pamiętać, że świadczenie pracy w trakcie pobierania chorobowego wzajemnie się wykluczają. Pobieranie chorobowego oznacza, że osoba ta jest całkowicie niezdolna do pracy - pracodawca nie ma zatem możliwości zlecić jej jakichkolwiek zadań służbowych – nawet w formie pracy zdalnej. 

Komentarz Pawła Żebrowskiego, Rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

,,Państwowy Inspektor Sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Zdecydować o kwarantannie może także lekarz, a następnie ocenić stan zdrowia i wystawić zaświadczenie lekarskie. Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć ją do pracodawcy lub ZUS. Dokument ten jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Natomiast zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS oraz do pracodawcy, który ma profil na PUE ZUS. O świadczenie chorobowe mogą ubiegać się osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Osoba, która otrzymuje świadczenie chorobowe nie może pracować. W innym przypadku straci prawo do świadczenia''.

Kwarantanna bez decyzji Inspektora Sanitarnego a praca zdalna

Co robić, gdy po przekroczeniu granicy kwarantanna została zalecona – lecz bez wydania decyzji Inspektora Sanitarnego? Czy osoba ta może świadczyć pracę zdalną? Czy może również ubiegać się o świadczenie chorobowe z ZUS?

W świetle par. 2 ust. 4  rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U. poz. 433 – osobom powracającym z zagranicy decyzji o odbyciu kwarantanny organ inspekcji sanitarnej nie wydaje. Zapis ten z pewnością ma służyć zwiększeniu efektywności masowego przekraczania granicy.

Brak decyzji Inspektora Sanitarnego nie oznacza automatycznej utraty prawa do świadczenia chorobowego. Jak twierdzi Rzecznik ZUS ,,o świadczenie chorobowe mogą ubiegać się osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny”.

Warto przy tym zaznaczyć, że ubieganie się o świadczenie nie jest w tym przypadku obowiązkowe. Jeżeli osoba powracająca z zagranicy czuje się dobrze, nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuowała pracę w formie pracy zdalnej. 

Należy podkreślić, że kwarantanna w przypadku osób zdrowych ma na celu wyłącznie ograniczenie szerzenia się wirusa i weryfikacja stanu pracownika. W praktyce oznacza to ograniczenie w przemieszczaniu się, a nie w świadczeniu pracy - szczególnie w formie zdalnej.

 

Koronawirus w PolsceKodeks pracyZUS