Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Rodzina, czy urząd skarbowy?

Iwona Maczalska 18.03.2022 09:07 (aktualizacja: )

Śmierć podatnika nie zwalnia z rocznego rozliczenia podatku PIT. Kto powinien rozliczyć deklarację PIT za 2021 rok za osobę zmarłą? Urząd skarbowy, czy najbliższa rodzina?

Rodziny podatników, którzy zmarli w 2021 roku pytają, kto zobowiązany jest do rozliczenia rocznej deklaracji PIT za 2021 rok. Wątpliwości budzi również kwestia rozliczenia przysługujących zmarłemu podatnikowi ulg i odliczeń, a także wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Źródło: shutterstock

Kto składa PIT za osobę zmarłą?

Przepisy ustawy o PITnie nakładają obowiązku rozliczenia zeznania  podatkowego na rodzinę zmarłego. PIT za zmarłego podatnika sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego podatnika. Spadkobiercy powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do ustalenia ostatecznej treści zobowiązania podatkowego spadkobiercy, na podstawie którego powinni poinformować organ o przysługujące zmarłemu ulgi i odliczenia.

Wspólne rozliczenie z osobą zmarłą

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2021 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof).

Czy śmierć podatnika pozbawia prawa do ulg?

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek w trakcie 2021 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Ulga rehabilitacyjnaWspólne rozliczenie PIT