Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kto rozlicza PIT za osobę zmarłą? Rodzina, czy urząd skarbowy?

Iwona Maczalska 18.03.2022 09:07 (aktualizacja: )

Śmierć podatnika nie zwalnia z rocznego rozliczenia podatku PIT. Kto powinien rozliczyć deklarację PIT za 2022 rok za osobę zmarłą? Urząd skarbowy, czy najbliższa rodzina?

Rodziny podatników, którzy zmarli w 2022 roku pytają, kto zobowiązany jest do rozliczenia rocznej deklaracji PIT za 2022 rok. Wątpliwości budzi również kwestia rozliczenia przysługujących zmarłemu podatnikowi ulg i odliczeń, a także wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

PIT za zmarłego

Źródło: shutterstock

Kto składa PIT za osobę zmarłą?

Przepisy ustawy o PIT nie nakładają obowiązku rozliczenia zeznania  podatkowego na rodzinę zmarłego. PIT za zmarłego podatnika sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego podatnika. Spadkobiercy powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do ustalenia ostatecznej treści zobowiązania podatkowego spadkobiercy, na podstawie którego powinni poinformować organ o przysługujące zmarłemu ulgi i odliczenia.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Wspólne rozliczenie z osobą zmarłą

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2022 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof).

Czy śmierć podatnika pozbawia prawa do ulg?

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek w trakcie 2022 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Ulga rehabilitacyjnaWspólne rozliczenie PIT