Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Koniec z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K

Piotr Szulczewski 30.10.2018 08:40 (aktualizacja: )

Przesądzona jest eliminacja miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatkowych dla celów podatku VAT. W jego miejsce podatnicy będą składali jeden plik kontrolny - JPK_VDEK. Zapowiedzi prac legislacyjnych w IV kwartale pozwalają przewidywać taki właśnie kształt rozliczeń podatkowych.

[aktualizacja 04.02.2019]: A jednak opublikowano nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok wraz z objaśnieniami

Zmiany polegać mają na zastąpieniu deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie miesięcznego pliku JPK. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. W plikach tych będą zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

500 zł kary za każdy błąd w nowym JPK_VDEK

Jakie nowości w JPK_VDEK?

Podatnicy muszą przygotować się na szereg zmian w rozliczeniach podatkowych VAT. Nowe zasady raportowania oznaczać będą:

  • brak typowych rozliczeń kwartalnych podatku od towarów i usług,
  • pozostawienie wszystkich pól z deklaracji VAT na nowym pliku JPK i uzupełnienie ich o inne pola analityczno-kontrolne (szczególnie dla celów prowadzenia Centralnego Rejestru Faktur),
  • brak obowiązku dołączania załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ (wniosek o zwrot VAT), VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego) i VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT),
  • brak obowiązku dołączania innych wniosków podatkowych, występujących w standardowych deklaracjach VAT,
  • powstanie Centralnego Rejestru Faktur, dla którego informacje będą wynikały z JPK_VDEK (na takich samych zasadach, jak obecnie z JPK_VAT).

JPK_VDEK stanie się dokumentem, w którym organy skarbowe uzyskają wszelkie informacje co do deklarowanych kwot. W pliku znajdować się będą również kwoty korekt z rocznego okresu rozliczeń VAT oraz kwoty korekt z tytułu nierzetelnych płatności. Podatnik będzie mógł również ustalić wartość kwot, jakie wydatkował na zakup kasy rejestrującej. Wszystkie te informacje wskażą ostateczną kwotę VAT do zapłaty lub przeniesienia na kolejny okres.

Prace legislacyjne nie wskazują odpowiedzi na pytanie, co z wnioskami o zwrot nadwyżki VAT zamiast jego przeniesienia i z innymi wnioskami. Wydaje się, że wnioski te nadal będą funkcjonować, nie będą jednak stanowiły załączników do JPK_VDEK, lecz będą stanowiły niezależne pisma, kierowane do organów skarbowych obok – niezależnie od pliku kontrolnego.

Publikacja projektu zmian przewidziana jest na IV kwartał 2018 r.  

JPK Jednolity Plik KontrolnyVATHOT