Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W 2019 roku JPK_VDEK zastąpi plik JPK_VAT

Iwona Maczalska 01.08.2018 08:52 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w strukturze jednolitego pliku kontrolnego wysyłanego co miesiąc przez przedsiębiorców. Od 2019 roku dotychczasowy plik JPK_VAT zastąpić ma plik JPK_VDEK.

W 2020 roku nowy plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna w 2019 roku przedsiębiorcy mogą oczekiwać kolejnych zmian w zakresie wysyłki comiesięcznych, jednolitych plików kontrolnych JPK. Chodzi o zmianę samej struktury pliku z obecnego JPK_VAT na JPK_VDEK.

500 zł kary za każdy błąd w nowym JPK_VDEK

JPK_VDEK zastąpi JPK_VAT oraz deklarację VAT-7, VAT-7K

Zapowiadana zmiana ma stanowić odpowiedź resortu finansów m.in. na planowane już od dłuższego czasu zniesienie obowiązku wypełniania i wysyłki druków VAT-7, VAT-7K. Plik JPK_VDEK ma bowiem zastąpić nie tylko dzisiejszy plik JPK_VAT, lecz także deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Krok ten ma stanowić nie tylko ułatwienie dla przedsiębiorców, ale również pozytywnie wpłynąć na oszczędność czasu poprzez eliminację dublowania obowiązku weryfikowania i wysyłki tych samych plików – co ma miejsce obecnie.

<< Wysyłka JPK_VAT z błędem? Swoimi danymi bez upoważnienia podpiszesz plik innej osoby >>

JPK_VDEK już do 25 lutego za styczeń 2019 roku?

Ministerstwo Finansów nie podało jeszcze szczegółowego terminu wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli miałyby one obowiązywać od stycznia 2019 roku, to już niebawem powinniśmy poznać nową strukturę JPK. Zarówno producenci oprogramowania, jak i sami przedsiębiorcy muszą mieć bowiem czas na dostosowanie swoich programów do zaplanowanych zmian.

<< JPK_VAT a odwrotne obciążenie. MF informuje o licznych błędach w wysłanych plikach >>

Pamiętać należy, że zmiana struktury jednolitego pliku kontrolnego wymagać będzie w pierwszej kolejności m.in. modyfikacji samego art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej mówiącego, że ,,Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a żądanie przekazania ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a żądanie przekazania ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.” Zmian wymagać będzie również sama ustawa o VAT.

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny