Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

JPK_VAT a odwrotne obciążenie. MF informuje o licznych błędach w wysłanych plikach

W związku z pojawiającymi się przy wysyłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) błędami Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak poprawnie wysłać plik.

Pozwoli to uniknąć wizyty w urzędzie skarbowym, aby wyjaśniać niezgodności i korygować JPK_VAT.

Chodzi o transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia" oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur.

 

<< JPK_VAT - jak przygotować i na co zwrócić uwagę >>

 

Transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia"

Kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca [1]:

  • w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT,
  • po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej, wpisuje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

 

<< Terminy przegotowania JPK_VAT >>

 

Wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur

Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:

  • w polach „DowodSprzedazy", „DowodZakupu" należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to ten sam numer faktury,
  • w polu „DataWystawienia" – dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu" nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu" wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia" w JPK_VAT dostawcy,
  • w polach „NrKontrahenta" jak i „NrDostawcy" należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak".

Więcej o zasadach wypełniania JPK_VAT znajdziesz w broszurze informacyjnej na stronie JPK na Portalu Podatkowym MF, w zakładce „Pliki do pobrania".

 

[1] zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 7 lub 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018, poz. 62 i 1075)

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

JPK Jednolity Plik KontrolnyPłatność podzielona