Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wysyłka JPK_VAT z błędem? Swoimi danymi bez upoważnienia podpiszesz plik innej osoby

Pojawił się kłopot w działaniu pliku JPK_VAT. Działania w imieniu innej osoby wymagają przekazania pełnomocnictwa, którego egzemplarz musi trafić do urzędu skarbowego. Plik da się jednak wysłać z własnym podpisem ePUAP oraz danymi zawartymi w pliku dotyczącym innej osoby. Pojawia się bardzo obszerna strefa, w której łatwo popełnić kardynalny błąd. Ministerstwo Finansów błędu nie dostrzega. 

Aby przedsiębiorca mógł przenieść cały proces wysyłki JPK_VAT (a także pozostałych plików JPK) na inną osobę, musi ją uprzednio do tego upoważnić. Właściwym drukiem pełnomocnictwa do wysyłki JPK_VAT jest UPL-1, który trafić powinien przed wysyłką do urzędu skarbowego. W innym przypadku, nawet przy pisemnym pełnomocnictwie przekazanym upoważnionemu, organ nie uzna wysyłanego pliku za dostarczony w imieniu innej osoby.

 

<< Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) >>

 

Elektroniczne systemy weryfikacji Ministerstwa Finansów powinny – jak przynajmniej się wydaje - kontrolować zgodność danych zawartych w podpisie ePUAP (lub w podpisie kwalifikowanym) z danymi zawartymi w treści pliku JPK. A zatem w przypadku niezgodności danych podatnika i danych składającego (podpisującego plik) – system przyjmowania druków powinien automatycznie dokonać kontroli czy złożone zostało UPL-1 i nadać plikowi status 200 (przyjęty, zweryfikowany prawidłowo). Status 200 nadany powinien być wyłącznie w przypadku, gdy druk pełnomocnictwa (UPL-1) potwierdza, że osoba z danymi z JPK_VAT przekazała pełnomocnictwo osobie, która podpisała deklarację. Tak jednak się nie dzieje.

Pojawia się zatem problem jaki status ma deklaracja wysłana za innego podatnika przed przekazaniem UPL-1 (np. gdy obie czynności dokonuje się tego samego dnia). Pojawia się również problem plików wysłanych umyślnie za inną osobę w sposób nieprawidłowy. Podobnie wystąpić może sytuacja dotycząca plików wysyłanych po wcześniejszym cofnięciu pełnomocnictwa. Istnieje wreszcie kłopot przy wysyłce przez jedną osobę plików własnych i cudzych – mimo braku przekazanego pełnomocnictwa – podpisywanych tym samym podpisem ePUAP (np. księgowa w firmie składa plik JPK firmy oraz własny – w związku z prowadzoną samodzielnie po pracy – działalnością gospodarczą).  

 

<< JPK po terminie >>

 

Status 200 nie potwierdzi złożenia z UPL-1 lub bez UPL-1

Pojawia się również pytanie o to, czy zweryfikowane zostanie w jakikolwiek sposób złożenia JPK_VAT przez inną osobę. Deklaracja trafia bowiem do urzędu skarbowego ze statusem 200. Po stronie jednego z podatników – wysyłającego bez UPL-1 lub po stronie podmiotu, którego dane zawarte są w pliku JPK system dokonuje weryfikacji pozytywnej dokumentu. Dopiero zatem proces kontroli odbywający się w okresie 5 lat od końca roku złożenia JPK pozwoli wykazać niezgodność. Gdyby system nadał status błędu na etapie weryfikacji – podatnik uniknąłby poważnych konsekwencji karnych.

 

Ministerstwo Finansów – odpowiedzialność leży po stronie podatnika

Po złożeniu zapytania w dziale pomocy technicznej systemu odbioru plików JPK, Ministerstwo Finansów odpowiedziało: „system nie ma możliwości technicznych do weryfikacji takich przypadków. Skoro ze strony technicznej proces przebiegał prawidłowo to przesyłka otrzymała status 200. Problemem leży po Państwa stronie bowiem złożony został dokument potwierdzający nieprawdziwe dane. Prosimy o wyjaśnienie sprawy z właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym”.  

Oznacza to, że błędy powstałe w zakresie wysyłki niewłaściwych plików lub na podstawie niewłaściwych pełnomocnictw to wyłączny kłopot podatników

 

Kto składa JPK bez wcześniejszego UPL-1? Mocodawca czy upoważniony?

Skoro system przyjmowania plików JPK przyjmuje złożoną błędny błędnie dokument, to pojawia się pytanie – kto tak naprawdę składa plik. Czy robi to osoba, którego podpis ePUAP został uznany za poprawny czy osoba, której plik został złożony.

Z zasad kodeksu cywilnego wynika, że czynność dokonana bez upoważnienia innej osoby nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do mocodawcy. Per analogiam takich samych skutków upatrywać należałoby w przypadku prawa podatkowego. A zatem plik JPK ze statusem 200 złożony bez prawidłowo przygotowanego UPL-1 wywoła skutki prawne po stronie składającego, uznany zostanie za jedną z jego własnych deklaracji.

Jednocześnie jednak skutki wystąpią po stronie mocodawcy. Plik nie zostanie przez niego złożony czyli nie dokona on terminowo nakazanej przez prawo czynności mimo, że pełnomocnik pokaże mu, że plik został przyjęty ze statusem 200 (zweryfikowano prawidłowo, JPK przyjęte).  

 

Kogo ukarać?

Problem pojawia się również na etapie ustalenia sprawcy czynu. Z jednej strony bowiem skorzystanie z UPL-1 powoduje, że taka osoba w sposób nieuprawniony posługuje się danymi innego podmiotu a także składa JPK z informacjami niezgodnymi z własną sytuacją faktyczną. Można by to dla ułatwienia określić jako błędy we wszystkich pozycjach własnego pliku JPK podpisującego plik – łącznie z danymi co do NIP, imienia, nazwiska itd.

Z drugiej strony karę poniesie osoba, która zleciła proces wysyłki JPK innej osobie, a ta bez UPL-1 złożyła ją i dokonała tego samodzielnie zamiast za mocodawcę. Tu kara wystąpi za nieterminowe przedstawienie pliku JPK lub nieprzedstawienie go organom skarbowym w ogóle.  

 

Źródło: PIT.pl