Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

JPK_VAT po terminie - kary

Iwona Maczalska 27.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

W poniedziałek 26 lutego 2018 roku minął ostateczny termin przekazywania informacji podatkowych w postaci plików JPK_VAT za styczeń 2018 roku. Niedopełnienie tego obowiązku jest naruszeniem obowiązków podatkowych i podlega karze grzywny.

JPK_VAT po terminie

JPK_VAT po terminie / YAY foto

 

Tylko do 26 lutego płatnicy podatku VAT mieli czas na złożenie swoich informacji podatkowych w postaci plików JPK_VAT za styczeń 2018 roku. Dla wielu przedsiębiorców jest to nowość bowiem do 26 lutego mikroprzedsiębiorcy zobowiązani byli złożyć pliki JPK_VAT po raz pierwszy. Płatnicy, którzy tego nie zrobili nie powinni nadal z tym zwlekać. O ile organ skarbowy na 1-2 dniowe opóźnienie w złożeniu JPK_VAT może przymknąć okno, to z dłuższego opóźnienia może wyciągnąć konsekwencje.

<< Czy mikroprzedsiębiorcy są gotowi na JPK? >>

Kara grzywny za złożenie JPK_VAT po terminie

Złożenie informacji podatkowych JPK_VAT po 26 lutego może być potraktowane przez organ skarbowy jako niedopełnienie obowiązku podatkowego. W myśl bowiem art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie złożył we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym informacji podatkowych w terminie podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych określana jest kwotowo i zawiera się w przedziale od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto kara grzywny wynosi:

  1. Od 210 zł do 4.200 zł – kara nałożona mandatem,
  2. Od 210 zł do 21.000 zł – kara nałożona nakazem sądu,
  3. Od 210 zł do 42.000 zł – kara nałożona wyrokiem sądu.

W przypadku ciężkich uchybień związanych z sprawozdaniami JPK_VAT , w tym m.in. dotyczących składania niezgodnych ze stanem faktycznym danych – czyn ten może być zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. W tym przypadku kara grzywny wynieść może do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 roku wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy

Obecnie kary za przestępstwa skarbowe wynosić będą:

  1. Od 70 do 700 zł – minimalna kara grzywny
  2. Od 700 zł do 5.600.000 – kara wymierzona nakazem sądu,
  3. Od 700 zł do 20.160.000 – kara wymierzona wyrokiem sądu.

Odroczenie terminu składania JPK_VAT

Przedsiębiorcy mający jakiekolwiek problemy z przygotowaniem i złożeniem swoich informacji podatkowych powinni bez zbędnej zwłoki zwrócić się z prośbą o pomoc do organu skarbowego. Brak reakcji ze strony przedsiębiorcy jest bowiem najgorzej postrzegane przez skarbówkę.

Przedsiębiorca, który jest pewien, że nie uda mu się złożyć pliku JPK_VAT w wymaganym terminie może skorzystać z możliwości wystąpienia o odroczenie terminu złożenia pliku JPK. W tym celu – jeszcze przed upływem obowiązującego terminu – przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o odroczenie terminu. Każdy z wniosków analizowany jest przez urząd skarbowy indywidualne. Pozytywna decyzja uzależniona jest od przedstawionych przez przedsiębiorcę argumentów.

Iwona Maczalska, PIT.pl