Jakie gotowe deklaracje PIT za 2020 udostępni KAS w usłudze Twój e-PIT ?

Iwona Maczalska

15 lutego 2021 roku Ministerstwo Finansów udostępni wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2020 rok w usłudze Twój e-PIT. Nie wszyscy podatnicy znajdą tam jednak swoje rozliczenia. Jakie gotowe rozliczenia PIT zostaną udostępnione w Twój e-PIT?

» Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy. Czy od 1 lutego dostępne są rozliczenia PIT za 2020 rok?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 15 lutego Ministerstwo Finansów zacznie systematycznie udostępniać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT za 2020 rok, w rządowej usłudze Twój e-PIT. O jakie rozliczenia PIT chodzi?

Jakie druki PIT w Twój e-PIT 2020

Źródło: Twój e-PIT / Ministerstwo Finansów 

» Jak zalogować się do e-Urząd Skarbowy, by wysłać PIT za 2020 rok?

Jakie deklaracje PIT 2020 w Twój e-PIT?

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe znajdą podatnicy rozliczający się na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Wspomniane deklaracje nie w każdym przypadku będą jednak zupełnie gotowe do zaakceptowania i wysłania do urzędu skarbowego. Podatnicy po otwarciu udostępnionej przez KAS deklaracji powinni skontrolować, czy wszystkie dane podatkowe zostały wprowadzone do zeznania PIT poprawnie. Warto również przyjrzeć się przysługującym podatnikowi ulgom i odliczeniom i sprawdzić, czy w gotowym rozliczeniu PIT zostały one uwzględnione. Może się bowiem okazać, że niektóre ulgi, szczególnie te wymagające potwierdzenia fakturami VAT, nie będą wcale uwzględnione w udostępnionym zeznaniu PIT, bądź będą uwzględnione w ograniczonym zakresie. Podatnik będzie musiał udostępniony PIT nie tylko skontrolować, lecz także w razie potrzeby uzupełnić o brakujące dane.

Twój e-PIT nie dla przedsiębiorców

Pomimo, że na stronie głównej usługi Twój e-PIT można znaleźć informację, że wśród zeznań podatkowych, które będą udostępnione w usłudze Twój e-PIT znajdą się również druki PIT-28, czy PIT-36, to okazuje się, że w 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych przedsiębiorcy rozliczający się na tych drukach będą musieli samodzielnie wypełnić zeznanie PIT. Usługa nie dotyczy bowiem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Deklarację PIT-36 oraz PIT-28 przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie uzupełnić o kwoty osiągniętych w 2020 roku przychodów, dochodów, odprowadzonych zaliczek, czy również interesujących przedsiębiorcę odliczeniach.

Logowanie do Twój e-PIT przez stronę e-Urząd Skarbowy

Zanim zalogujemy się do usługi Twój e-PIT warto mieć na uwadze, że w 2021 roku zmieniło się miejsce logowania do usługi. Do usługi Twój e-PIT będziemy logować się nie bezpośrednio ze strony głównej Twój e-PIT, lecz ze strony e-Urzędu Skarbowego https://urzadskarbowy.gov.pl/. Więcej na temat logowania do Twój e-PIT znajdziesz w artykule ,, Jak zalogować się do e-Urząd Skarbowy, by wysłać PIT za 2020 rok?”.

Twój e-PITPIT-37PIT-36Rozliczenie roczne