Jak wypełnić PIT-36L za 2020 rok - nowe objaśnienie MF

Iwona Maczalska

Jesteś przedsiębiorcą, który opodatkował swoje przychody uzyskane w 2020 roku podatkiem liniowym? Musisz rozliczyć je na druku PIT-36L. Ministerstwo Finansów radzi, jak robić to poprawnie.

Ministerstwo Finansów wydało nową broszurę informacyjną na temat prawidłowego wypełniania deklaracji PIT-36L. Z broszury dowiesz się m.in. kto zobowiązany jest do złożenia PIT-36L, jak prawidłowo wypełnić PIT-36L oraz w jakim terminie przesłać PIT-36L do urzędu skarbowego.

PIT-36L za 2020 rok - dla kogo?

Źródło: shutterstock

Kto musi złożyć PIT-36L za 2020 rok?

Zgodnie z broszurą Ministerstwa Finansów osobami, na których ciąży obowiązek rozliczenia uzyskanych w 2020 roku przychodów na deklaracji PIT-36L są podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach podatku liniowego. Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (lub działów specjalnych), nie powinni wybierać tej deklaracji.

PIT-36L złożą zatem wyłącznie podatnicy prowadzący działalność, którzy:

  • prowadząc działalność jeszcze w 2019 r., do dnia 20 lutego 2020 r. złożyli oświadczenie, że chcą w 2020 roku rozliczać się w formie liniowej lub
  • rozpoczynając działalność w trakcie 2020 roku, złożyli na CEIDG-1 oświadczenie i wybrali opodatkowanie liniowe.

Termin składania PIT-36L

Jak informuje Ministerstwo Finansów – zeznania PIT-36L za 2020 rok składać można w terminie od 15 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku włącznie. Warto przy tym pamiętać, że zeznanie PIT-36L, które zostało złożone przez przedsiębiorcę przed dniem 15 lutego, będzie traktowane jako złożone w dniu 15 lutego.

Jak złożyć PIT-36L?

PIT-36L za 2020 rok można złożyć zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej. Ministerstwa Finansów radzi, by wszystkie zeznania PIT-36L dokonane w formie papierowej składać bezpośrednio w właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym, bądź kierować do US za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku pocztowej wysyłki PIT-36L za datę złożenia zeznania nadanego w placówce poczty uważa się datę stempla pocztowego chyba, że zeznanie zostało złożone przed dniem 15 lutego. Wówczas za datę złożenia uznaje się dzień 15 luty 2021 roku.

PIT-36L najszybciej i najwygodniej złożyć można w formie elektronicznej. Aktualnie wysyłki PIT-36L dokonywać można za pośrednictwem programów do wysyłki PIT.

Wysyłka PIT-36L za pośrednictwem podatki.gov.pl będzie możliwa 15 lutego.

Broszurę Ministerstwa Finansów można pobrać na stronie podatki.gov.pl albo tutaj.

PIT-36Rozliczenie rocznePłatnik PIT