Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Dziś wyrok Trybunału w sprawie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających

Katarzyna Sudaj 30.10.2018 08:03 (aktualizacja: )

30 października br. Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzeć na wniosek Prezydenta konstytucyjność ustawy, która od 1 stycznia 2019 roku likwiduje górne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  

[aktualizacja 14.11.2018]:TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją

Ustawa z końca 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada zniesienie maksymalnej kwoty podstawy wymiaru, od której zaprzestaje się naliczania składek ZUS. Do tej pory limit wymiaru był ustalany corocznie. Dotychczasowe rozwiązanie miało zapobiegać wypłacaniu w przyszłości bardzo wysokich emerytur dla najlepiej zarabiających.

Ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego

Tryb uchwalania nowych przepisów zakwestionował Prezydent Andrzej Duda, który już 5 stycznia 2018 roku skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności. Wskazał, że w toku prac nad projektem kwestionowanej ustawy nie zachowano przewidzianych prawem standardów w zakresie jego przedstawienia do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, reprezentatywne związki zawodowe i reprezentatywne organizacje pracodawców. Tym samym naruszono konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Składki emerytalno-rentowe bez górnej granicy można zoptymalizować

Przypomnijmy, że planowane na 2019 rok zmiany spotkały się z dużym sprzeciwem specjalistów IT, których przede wszystkim dotkną nowe regulacje. Oni poważnie zastanawiają się nad zamianą etatu na samozatrudnienie albo przeniesieniem się za granicę, by uniknąć obciążeń.

Także silna grupa organizacji pracodawców sprzeciwia się tym zmianom w prawie, podnosząc głosy, że jest prawie listopad, a oni nadal nie mogą zaplanować budżetów firm na 2019 rok, gdyż nie znają kosztów pracy i nie mogą oszacować kosztów wynagradzania specjalistów wysokiej klasy.

[aktualizacja]: Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 13 listopada 2018 r. do godz. 10:00.
Przewodniczącą składu orzekającego była Prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą był sędzia TK Justyn Piskorski.

ZUS