TK uznał zniesienie limitu składek ZUS za niezgodne z Konstytucją

Katarzyna Sudaj 14.11.2018 11:10 (aktualizacja: )

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od najlepiej zarabiających, jest niezgodna z Konstytucją.

W środę 14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Prezydenta z 5 stycznia br., a dotyczący zbadania konstytucyjności ustawy z końca 2017 roku, która z początkiem 2019 roku miała znieść limit 30-krotności przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS od wynagrodzeń ponad 11 tys. zł miesięcznie. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że w toku prac nad projektem kwestionowanej ustawy nie zachowano przewidzianych prawem standardów w zakresie jego przedstawienia do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, reprezentatywne związki zawodowe i reprezentatywne organizacje pracodawców. Tym samym naruszono konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Limit 30-krotności składek bez zmian

Trybunał Konstytucyjny potwierdził dziś, że w tym zakresie były uchybienia i uchwalone przepisy są niezgodne z art. 7 Konstytucji (organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa). Choć jednocześnie TK uznał, że nowelizacja nie narusza art. 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Jak wynika z wstępnego uzasadnienia wyroku, powodem uznania niekonstytucyjności tej ustawy był przebieg głosowania nad przyjęciem tej ustawy w Senacie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w głosowaniu nie wzięła udział wymagana liczba senatorów.

Kwiecień 2019: Rząd wraca do pomysłu zniesienia limitu składek na ZUS

Trybunał Konstytucyjny nie oceniał merytorycznie rozwiązań prawnych zaproponowanych w zakwestionowanej ustawie.

Przypomnijmy, że obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Po tym wyroku TK limit nie zostanie zniesiony 1 stycznia 2019 roku.

Zniesienie górnego limitu składek dotyczyło ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2 proc. ubezpieczonych - podaje PAP.

Limit 30-krotności