Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Prezydent skierował do TK ustawę znoszącą górny limity składek ZUS

Katarzyna Sudaj 05.01.2018 13:00 (aktualizacja: )

5 stycznia br. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. znoszącej od 2019 roku górny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla najlepiej zarabiających.

Prezydent skierował do TK ustawę o likwidacji górnego limitu składek ZUS

Prezydent skierował do TK ustawę o likwidacji górnego limitu składek ZUS / FORUM

[aktualizacja 11-04-2018]: Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS?

Na mocy art. 122 ust. 3 Konstytucji RP Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego budzi przebieg prac legislacyjnych w zakresie opiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Już w trakcie procedowania ustawy, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacja Lewiatan wystosowały wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw wobec trybu prac nad ustawą. Przekazały Prezydentowi również wspólne stanowisko pięciu reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Pracodawców Business Centre Club) przeciw tej ustawie.

Prezydent, przychylając się do przedstawionych zastrzeżeń, zdecydował, iż tryb procedowania nad przedmiotową ustawą wymaga zbadania przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji.

Wniosek został podpisany 4 stycznia br., a dziś tj. 5 stycznia został złożony w TK.

Przypomnijmy, że od końca października, kiedy po raz pierwszy pisaliśmy o tym projekcie działo się wokół niego bardzo dużo. Pod koniec listopada Sejm przyjął przepisy znoszące górny limit, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek emerytalnych i rentowych. Składki wszystkich płatników ZUS będą odprowadzane od pełnej podstawy w zależności od zarobków. Już wtedy podniosły się wzmożone głosy sprzeciwu wobec tej decyzji. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wskazywali na negatywne skutki tych zmian. Ci drudzy deklarują ucieczkę w samozatrudnienie lub za granicę. W połowie grudnia Sejm i Senat ostatecznie przyjęli poprawkę, która przesunęła zniesienie górnego limitu składek dopiero na 1 stycznia 2019 roku.

  

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Limit 30-krotności