Nie będzie zniesienia limitu składek ZUS?

Katarzyna Sudaj 22.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-11-21

Coraz więcej organizacji i ekspertów wypowiada się przeciwko planowanej likwidacji górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, nawet Rada Nadzorcza ZUS. Wczoraj pojawiły się również informacje o przeciekach w sprawie rezygnacji rządu z tego pomysłu.

[aktualizacja 14.11.2018]:TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją

Nie będzie zniesienia limitu składek ZUS?

Nie będzie zniesienia limitu składek ZUS? / YAY foto

 

[aktualizacja 11-04-2018]: Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS?

Już dzień po publikacji projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawierającego postulat zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek dla osób najlepiej zarabiających Konfederacji Lewiatan opublikowała komentarz Jeremiego Mordasewicza. Przekonuje on, że propozycja rządu jest szkodliwa. Po pierwsze pogłębi przepaść pomiędzy najniższymi emeryturami, a tymi najwyższymi. Po drugie w dalszej perspektywie zwiększy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż osoby dobrze zarabiające zwykle lepiej dbają o swoje zdrowie i dłużej żyją, a więc będą pobierać wysokie emerytury przez wiele lat. A po ich śmierci małżonkowie otrzymają wysokie renty. Poza tym taka zmiana w prawie zwiększy motywację wysoko wynagradzanych pracowników oraz firm ich zatrudniających, do „unikania tych składek” np. przenoszenie miejsc zatrudnienia menadżerów firm zagranicznych poza granice Polski.

Składki ZUS 2018. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Również Pracodawcy RP negatywnie odnieśli się do projektu likwidacji ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wynoszącej 30-krotność miesięcznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Wskazywano brak odpowiednio długiego okresu vacato legis i brak szerokich konsultacji z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, pracowników, czy nawet z samą Radą Dialogu Społecznego.

Wspólne stanowisko krytykujące sposób przebiegu procesu legislacyjnego nad tą ustawą podpisali NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, BCC, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. „Tempo i sposób procedowania ustawy podważa podstawowe zasady zaufania do państwa prawa i jego instytucji.„ Również Rada Nadzorcza ZUS negatywnie oceniła projektowane przepisy.

A wczoraj Money.pl powołując się na nieoficjalne informacje ze „źródeł zbliżonych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” podało, iż rząd rozpatruje wycofanie się z propozycji zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. „Decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu.”

[Aktualizacja 24-11-2017]: A jednak doniesienia o rezygnacji z projektu okazały się chybione. W piątek 24 listopada Sejm przyjął przepisy znoszące górny limit, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek emerytalnych i rentowych. Składki wszystkich płatników ZUS będą odprowadzane od pełnej podstawy w zależności od zarobków. Teraz ustawa trafi do Senatu

[Aktualizacja 05-01-2018]: Prezydent skierował do TK ustawę o likwidacji górnego limitu składek ZUS

Katarzyna Sudaj Pit.pl

Limit 30-krotności