Dziś ważna data dla przedsiębiorców wynikająca z Polskiego Ładu 2.0. Nie zapomnij o niej

Iwona Maczalska

Tylko do dzisiaj przedsiębiorcy mają czas na poinformowanie urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania od 1 lipca 2022 roku. Niedotrzymanie terminu spowoduje, że przejście na skalę podatkową będzie niemożliwe. Kogo dotyczy wspomniany obowiązek i jak poinformować o zmianie urząd skarbowy? Wyjaśniamy.

» Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może przejść na skalę od 1 lipca?

Obowiązek zgłoszeniowy do dnia 22 sierpnia wynika wprost z nowych przepisów Polskiego Ładu 2.0. Za ich sprawą część przedsiębiorców ma możliwość zmiany formy opodatkowania obowiązującej w 2022 roku. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych aktualnie podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana formy opodatkowania w przypadku niektórych z nich wiąże się jednak z wypełnieniem ważnego obowiązku, którego termin przypada 22 sierpnia.

» Przejście z ryczałtu na skalę od lipca przy braku faktur kosztowych. Ważny warunek

22 sierpnia 2022 - ważna data dla ryczałtowców

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania 2022 na podstawie Polskiego Ładu 2.0

Przepisy Polskiego Ładu 2.0 dają możliwość zmiany formy opodatkowania wyłącznie przedsiębiorcom opodatkowanym dotychczas na zasadzie ryczałtu bądź podatku liniowego. Wspomniane firmy mają możliwość opodatkowania swoich dochodów za 2022 rok na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Ustawodawca wprowadził jednak w tej kwestii pewne obostrzenia.

Jeżeli byłeś opodatkowany:

  1. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego – możesz opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane wyłącznie w całym 2022 roku,
  2. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – możesz opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane:
  • w całym 2022 roku bądź
  • od 1 lipca 2022 roku".

22 sierpnia - ważna data dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku nie mogą zapomnieć o ważnym obowiązku. Chodzi w szczególności o przedsiębiorców aktualnie opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy chcą od 1 lipca zmienić formę opodatkowania na skalę. Jak tłumaczy bowiem Ministerstwo Finansów:

,, Jeżeli postanowisz zmienić formę opodatkowania dochodów, dla których wybrałeś na 2022 rok ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, i dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej, musisz:

  1. 22 sierpnia 2022 roku powiadomić o tym swój urząd skarbowy. W tym celu złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez Ciebie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku;
  2. na dzień 1 lipca 2022 roku zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  3. za okres od 1 lipca 2022 roku obliczać i wpłacać zaliczki na zasadach ogólnych według skali podatkowej”.

Jak prawidłowo zmienić formę opodatkowania w 2022 roku?

Wielu przedsiębiorców, ze względu na nagminnie zmieniające się przepisy podatkowe nadal zastanawia się, czy i w jaki sposób poprawnie zmienić formę opodatkowania obowiązującą w 2022 roku. Wątpliwości budzi m.in. kwestia tego, czy o zmianie poinformować urząd skarbowy jeszcze w 2022 roku, czy może dopiero z początkiem przyszłego. Aby rozwiać wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Ministerstwa Finansów, w którym resort tłumaczy jak krok po kroku zmienić formę opodatkowania działalności na 2022 rok.

Pobierz wzór wniosku o zmianę formy opodatkowania

Ponieważ Ministerstwo Finansów nie przygotowało wzoru oświadczenia o zmianie formy opodatkowania od 1 lipca 2022 roku, które składa się naczelnikowi urzędu skarnowego - przygotowaliśmy bezpłatny w wzór pisma, gotowy do pobrania. Znajduje się on w artykule ,,Pobierz wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania od 1 lipca 2022 roku". 

Polski ŁadFormy opodatkowaniaRyczałtSkala podatkowa