Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może przejść na skalę od 1 lipca?

Iwona Maczalska

Na mocy przepisów Polskiego Ładu 2.0, które weszły w życie 1 lipca, przedsiębiorcy mają możliwość zmiany formy opodatkowania stosowanej w 2022 roku. Czy dotyczy to również liniowców? Na jakich zasadach?

Przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265), zwanej Polskim Ładem 2.0, wprowadziły od lipca kolejne zmiany w przepisach podatkowych. Wśród nich jest możliwość zmiany formy opodatkowania obowiązującej w bieżącym 2022 roku. Czy dotyczy to również przedsiębiorców na podatku liniowym?

Zmiana formy opodatkowania z liniowego na skalę w 2022 roku

Źródło: shutterstock

Liniowcy z możliwością zmiany formy opodatkowania

Prawo do zmiany formy opodatkowania, jaka została zastosowana przez przedsiębiorcę w 2022 roku dotyczy również tzw. liniowców. Jest jednak jedno obostrzenie. Nowe przepisy prawa mówią wprost, że zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego można dokonać wyłącznie na skalę podatkową  (zasady ogólne). Nie ma więc możliwości przejścia z podatku liniowego na ryczałt bądź kartęp podatkową. 

Czy możliwa zmiana formy opodatkowania od 1 lipca?

W przeciwieństwie do ryczałtowców, przedsiębiorcy na podatku liniowym mogą zmienić formę opodatkowania w stosunku do wszystkich dochodów uzyskanych w całym 2022 roku. Oznacza to, że nie mają oni możliwości zmiany formy opodatkowania od 1 lipca. Nie ma więc prawnej możliwości zastosowania podatku liniowego w pierwszym półroczu 2022 roku (od stycznia do czerwca), a następnie przejścia na skalę w drugim półroczu (od lipca do grudnia).

» Polski ład 2.0 Czy zmiana formy opodatkowania za 2022 r. może się opłacać?

Zmiana formy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, jeżeli po zakończeniu roku zechcą zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową, nie muszą składać odrębnych oświadczeń. Chęć zmiany formy opodatkowania przedsiębiorca wyrazi w terminowo składanej rocznej deklaracji PIT-36 bądź PIT-36S za 2022 rok (w zamian za dotychczas składane PIT-36L / PIT-36LS).

Uważaj na PIT-36L. Jej złożenie uniemożliwi przejście na skalę

Przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania za 2022 rok powinni ostrożnie podejść do dotychczas rozliczanej deklaracji PIT-36L. Jeżeli z powodu pośpiechu i pomyłki w 2023 przedsiębiorca rozliczy się na dotychczasowej deklaracji PIT-36L, to nieodwołalnie zablokuje sobie prawo do zmiany formy opodatkowania za 2022 rok. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. Jak tłumaczy ,, Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz zeznanie PIT-36L lub PIT-36LS, w którym wykażesz  dochody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2022 roku, nie będziesz już mógł zmienić formy ich opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej”.

Polski ŁadFormy opodatkowaniaPodatek PIT