Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dziecko może zarobić więcej w 2022 roku a rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej w PIT

Iwona Maczalska

Rodzice dzieci, które zarabiają w trakcie wakacji muszą kontrolować wynagrodzenie swojego dziecka. Przekroczenie ustawowego limitu spowoduje bowiem utratę prawa do rozliczenia ulgi prorodzinnej w PIT 2023. W 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu limit został zwiększony. Dzięki temu dzieci będą mogły zarobić więcej.

» Wyższy limit zarobków dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej

Zmiany Polskiego Ładu 2.0 podniosły limit zarobków dziecka po przekroczeniu których rodzice tracili prawo do odliczenia w swoim PITulgi prorodzinnej. W 2022 roku limit ten nie wynosi już 3089 zł, lecz dużo więcej.

Limit zarobków dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej w PIT 2023

Źródło: shutterstock

Wyższy limit zarobków dziecka od 2022 roku

Jeszcze w 2021 roku zarobki dziecka musiały być dokładnie kontrolowane przez rodziców. Nawet ich symboliczne przekroczenie powodowało, że rodzice automatycznie tracili prawo do uwzględnienia w swoim PITulgi na dziecko. Przepisy Polskiego Ładu podwyższyły jednak znacząco wspomniany limit z dotychczasowej kwoty 3089 zł do 16 061,28 zł (12-krotnością renty socjalnej). Co ważne – limit ten można stosować wstecznie – od stycznia 2022 roku.

 

 

Kwota obowiązująca do końca 2021 r.

Kwota obowiązująca od stycznia 2022 r.

Limit zarobków dziecka

3089 zł brutto

16 061,28 zł brutto

Źródło: PIT.pl /  Opracowanie własne

» Ulga na dziecko w PIT za 2020 rok – ile możesz zyskać?

Zarabiające dziecko małoletnie a zarabiające dziecko pełnoletnie

Analizując powyższe kwoty warto mieć na uwadze, że wspomniane limity dotyczą wyłącznie dziecka pełnoletniego, które ukończyło 18 rok życia. Dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie są limitowane. Bez znaczenia jest więc, czy zarobki małoletniego dziecka uzyskane w 2022 roku były wysokie, czy też symboliczne. Ważne jest, by sam rodzic spełniał warunki do skorzystania z ulgi. Więcej na temat warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej w poradniku ,,Ulga prorodzinna w PIT za 2022 rok”.

Dochody dziecka wykluczające możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej

Należy pamiętać, że są również źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 16 061,28 zł całkowicie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko i opodatkowanej:

  • podatkiem liniowym,
  • podatkiem tonażowym,
  • kartą podatkową,
  • ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej – bez względu na wysokość uzyskanego przez dziecka dochodu.

Ulga prorodzinna - ile możesz zyskać uwzględniając ją w swoim PIT

Rozliczając ulgę prorodzinną na swoje dzieci, rodzice mogą liczyć na obniżenie niedopłaty podatku PIT bądź uzyskanie dodatkowego zwrotu z US. W rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok (rozliczany w 2023 roku) podatnik będzie miał prawo dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej na jedno, dwoje, troje, czworo i więcej dzieci. Wysokość odliczenia uzależniona będzie, podobnie jak w roku bieżącym od liczby dzieci. Ulga prorodzinna wynosić będzie:

  • w przypadku jednego dziecka - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego,
  • w przypadku dwojga dzieci - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie)  na każde dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego,
  • w przypadku trojga i więcej dzieci:

- 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko,

- 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko oraz

- 225 zł zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie) na czwarte  i każde kolejne dziecko.

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePolski Ład