Dwa dni opieki na dziecko tylko do końca roku

Ewelina Czechowicz

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, pracujący rodzice mogą skorzystać z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Opiekę można wykorzystać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Trzeba pamiętać jednak o tym, że dwa dodatkowe dni wolne przepadają wraz z końcem roku.

Dwa dni opieki na dziecko w Kodeksie pracy

Zgodnie z treścią powoływanego powyżej art. 188 Kodeksu pracy pracującemu rodzicowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w roku.

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Rodzice muszą zdecydować kto korzysta z opieki

Matka i ojciec między sobą ustalają, które z nich wykorzysta przysługujące dni wolne.  Może być tak, że 2 dni wykorzysta mama lub z obu  skorzysta tata. Rodzice mogą też podzielić dni wolne po równo, wtedy każde z nich skorzysta z jednego dnia wolnego. Z opieki mogą korzystać rodzice dziecka, nie jest ważne czy są małżeństwem, czy pozostają w separacji lub żyją w związku partnerskim. Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje bez względu na staż pracy.

Opieka na dziecko do 14 lat

W przypadku opieki na zdrowe dziecko ważny jest wiek dziecka. Opieka przysługuje do dnia 14 urodzin. W innym przypadku 2 dni opieki należy wykorzystać do 31 grudnia, z nowym rokiem przysługuje nowy limit dni opieki.

2 dni wolnego na wszystkie dzieci

Dwa dni opieki rodzicom przysługują łącznie na wszystkie posiadane dzieci. Zatem rodzice zarówno jedynaka jak i np. trójki dzieci mogą wykorzystać tylko dwa dni opieki w roku.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Żeby uzyskać opiekę nad dzieckiem, należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie wolnego na czas opieki nad dzieckiem. Decyzja o przyznaniu wolnego jest po stronie pracodawcy. Jednak trzeba pamiętać, że pracodawca nie  powinien odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma do tego ważnych i obiektywnych powodów. Dlatego też żeby skorzystać z opieki na dziecko rodzic musi:

1.    wypełnić wniosek o chęci skorzystania z 2 dni opieki na dziecko,

2.    uzgodnić termin z pracodawcą,

3.    złożyć wniosek u pracodawcy.

Z uwagi na fakt, że 2 dni na dziecko może skorzystać tylko jeden z rodziców, oboje muszą złożyć stosowne wnioski – oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem. Oświadczenie o braku zamiaru korzystania zazwyczaj znajduje się na jednym druku z wnioskiem o chęci skorzystania z 2 dni opieki na dziecko.

2 dni opieki na dziecko dla pracownika tylko do końca roku

Źródło: shutterstock

Wysokość wynagrodzenia za czas opieki nad dzieckiem

Rodzic w czasie trwania zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem zdrowym zachowuje prawo do wynagrodzenia. Świadczenie dla rodzica w postaci zasiłku za ten okres wynosi 100 proc. podstawy wynagrodzenia pracownika, czyli jest większe niż w przypadku zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że jeżeli rodzic będzie musiał wziąć dodatkowe dwa dni urlopu, aby zająć się dzieckiem, otrzyma za nie wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jakby był wówczas w pracy.

Termin wykorzystanie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

2 dni opieki na dziecko lub 16 godzin obowiązują w ciągu roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni w okresie od stycznia do 31 grudnia przepadają. Dni opieki nie przechodzą na następny rok. Nie można także w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

MacierzyństwoUrlopWymiar czasu pracyKodeks pracyFormy zatrudnienia