Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacja z programu ,,Mój Prąd" a roczne rozliczenia PIT 2020

Iwona Maczalska 17.03.2021 11:27 (aktualizacja: )

W 2020 roku wielu podatników, którzy dokonali inwestycji fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach domowych, otrzymało dotację z programu ,,Mój Prąd”. Czy dotacja ta jest opodatkowana i należy rozliczyć ją w PIT za 2020 rok?

» Fotowoltaika: Wydatki na zakup paneli słonecznych w 2020 roku a ulga termomodernizacyjna w PIT

W grudniu 2020 roku zakończyła się druga edycja składania wniosków o dofinansowanie do kosztów poniesionych na mikroinstalacje fotowoltaiczną. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów – program ten zakończył się dużym sukcesem. Wsparcie trafi do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. Wątpliwości budzi jednak kwestia opodatkowania otrzymanej dotacji z programu ,,Mój Prąd”. Czy należy ją rozliczyć wPIT 2020?

Dotacja z Mój Prąd w PIT 2020

Źródło: shutterstock

» Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej

Dotacja z programu ,,Mój prąd”. Co z podatkiem PIT?

Wątpliwości podatników budzi kwestia opodatkowania podatkiem PIT otrzymanej dotacji z programu ,,Mój prąd”. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska ,, Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Z dniem 23 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Skutkiem wejścia w życie ww. przepisów jest rozszerzenie z dniem 23 listopada 2019 r. zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie teraz obejmowało wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne (w tym kwoty umorzonych pożyczek) otrzymywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięć”.

» Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Dotacja ,,Mój Prąd” a rozliczenie PIT 2020

Otrzymanej dotacji z programu ,,Mój Prąd” podatnik nie ma obowiązku wykazywać w przychodach rocznego rozliczenia PIT za 2020 rok. Dotacja ta, jak potwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pozostaje zwolnione z PIT. Oznacza to, więc że otrzymanych środków podatnik nie musi wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

PIT-37PIT-36Rozliczenie roczneOdliczenia w PITHOT